Vsebina številke


letnik 25, 2018, št. 3


788
105-114   /   OBRAVNAVA OTROKA IN MLADOSTNIKA S KOPRIVNICO
T. Trupej, M. Zajc Avramovič, A. Koren Jeverica, T. Vesel Tajnšek

115-122   /   PRIROJENA OKUŽBA Z VIRUSOM CITOMEGALIJE
N. Milenković Kikelj, G. Nosan

123-130   /   HEMOLITIČNO-UREMIČNI SINDROM – PREDSTAVITEV PRIMERA
L. Kragelj, T. Kersnik Levart

131-137   /   PATOLOŠKI JETRNI TESTI IN NEALKOHOLNA MAŠČOBNA SPREMENJENOST JETER
E. Rudež, J. Brecelj

138-147   /   DRUŽINA Z ALPORTOVIM SINDROMOM
M. Močnik, D. Glavač, R. Ekart, S. Bevc, N. Marčun Varda

148-156   /   NEONATALNE KONVULZIJE
D. Robek, A. Soltirovska Šalamon

157-163   /   SINDROM ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI – PRIKAZ PRIMERA
S. Korez, M. Arnež

166-173   /   OBRAVNAVA OTROK S POVEČANIM TVEGANJEM ZA RAZVOJ RAKA
M. Kavčič

174-180   /   ZDRAVLJENJE NEVROBLASTOMA V SLOVENIJI V OBDOBJU 2007–2017
M. Česen Mazić

181-188   /   PRIMARNI MALIGNI TUMORJI KOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
O. Velikonja

189-197   /   TUMORJI OSREDNJEGA ŽIVČEVJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
L. Kitanovski, B. Faganel Kotnik

198-203   /   LEDVIČNI TUMORJI PRI OTROCIH
S. Avčin, R. Kordič, J. Blazina, L. Zadravec Zaletel, M. Debeljak

204-208   /   RETINOBLASTOM
T. Prelog, M. Tekavčič Pompe

209-217   /   PRIMARNA IMUNSKA TROMBOCITOPENIJA PRI OTROCIH
B. Faganel Kotnik, J. Jazbec, L. Kitanovski

220-227   /   PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SPREMEMB ČASOVNICE CEPLJENJA PROTI HEPATITISU B IN OMR
B. Zakotnik, N. Toplak

228-236   /   PRIZADEVANJA PRIMARNIH PEDIATROV IN ŠOLSKIH ZDRAVNIKOV ZA POVEČANJE DELEŽA CEPLJENIH OTROK V SLOVENIJI
Š. Žnidaršič Reljič, D. Baš, A. Borinc-Beden, A. Cimperman, J. Čuk Rupnik, M. Ivankovič Kacjan, A. Jagrič Friškovec, A. Rus, M. Seher Zupančič, M. Tomšič Matić, B. Vogrin

238-246   /   METABOLIČNI SINDROM PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
P. Kotnik

247-259   /   PROGRAM POPULACIJSKEGA TESTIRANJA HOLESTEROLA ZA PRESEJANJE DRUŽINSKE HIPERHOLESTEROLEMIJE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH V SLOVENIJI
U. Grošelj, J. Kovač, M. Mlinarič, U. Šuštar, K. Trebušak Podkrajšek, T. Battelino

260-266   /   METODE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE NAGNJENOSTI K METABOLIČNIM IN ŽILNIM MOTNJAM
B. Vogrin, M. Slak Rupnik, D. Mičetić Turk

268-276   /   NOVOSTI PRI NADOMEŠČANJU TEKOČIN
M. Grošelj Grenc

277-278   /   INTRANAZALNO DAJANJE ZDRAVIL PRI OTROCIH
Š. Pirtovšek Štupnik, J. Berger

279-283   /   URGENTNA PEDIATRIJA, KJE SMO?
A. Šelih, P. Najdenov

284-298   /   NOVOSTI V OBRAVNAVI OTROK Z AKUTNIM BRONHIOLITISOM
M. Praprotnik, A. Kotnik Pirš, A. Zver, M. Aldeco, D. Lepej, T. Mrvič, U. Krivec

299-305   /   PRISTOP K HUDO POŠKODOVANEMU OTROKU
P. Najdenov

306-307   /   POZNA NEONATALNA SEPSA DVOJČKOV, OKUŽENIH S STREPTOKOKOM SKUPINE B
A. Stepišnik, I. Cetin Lovšin, B. Živin Filipič, I. Smajla, T. Priman

308-313   /   DELO PEDIATRA Z ZDRAVNIKI BREZ MEJA
K. Vincek, J. Brecelj

316-341   /   POSTERJI
urednik

98-104   /   OSKRBA OTROK Z RANAMI PRI PEDIATRU NA PRIMARNI RAVNI
T. Havliček, J. Savić