Vsebina številke


letnik 25, 2018, št. 3


277
98-104   /   OSKRBA OTROK Z RANAMI PRI PEDIATRU NA PRIMARNI RAVNI
T. Havliček ,  J. Savić

105-114   /   OBRAVNAVA OTROKA IN MLADOSTNIKA S KOPRIVNICO
T. Trupej ,  M. Zajc Avramovič ,  A. Koren Jeverica ,  T. Vesel Tajnšek

115-122   /   PRIROJENA OKUŽBA Z VIRUSOM CITOMEGALIJE
N. Milenković Kikelj ,  G. Nosan

123-130   /   HEMOLITIČNO-UREMIČNI SINDROM – PREDSTAVITEV PRIMERA
L. Kragelj ,  T. Kersnik Levart

131-137   /   PATOLOŠKI JETRNI TESTI IN NEALKOHOLNA MAŠČOBNA SPREMENJENOST JETER
E. Rudež ,  J. Brecelj

138-147   /   DRUŽINA Z ALPORTOVIM SINDROMOM
M. Močnik ,  D. Glavač ,  R. Ekart ,  S. Bevc ,  N. Marčun Varda

148-156   /   NEONATALNE KONVULZIJE
D. Robek ,  A. Soltirovska Šalamon

157-163   /   SINDROM ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI – PRIKAZ PRIMERA
S. Korez ,  M. Arnež

166-173   /   OBRAVNAVA OTROK S POVEČANIM TVEGANJEM ZA RAZVOJ RAKA
M. Kavčič

174-180   /   ZDRAVLJENJE NEVROBLASTOMA V SLOVENIJI V OBDOBJU 2007–2017
M. Česen Mazić

181-188   /   PRIMARNI MALIGNI TUMORJI KOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
O. Velikonja

189-197   /   TUMORJI OSREDNJEGA ŽIVČEVJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
L. Kitanovski ,  B. Faganel Kotnik

198-203   /   LEDVIČNI TUMORJI PRI OTROCIH
S. Avčin ,  R. Kordič ,  J. Blazina ,  L. Zadravec Zaletel ,  M. Debeljak

204-208   /   RETINOBLASTOM
T. Prelog ,  M. Tekavčič Pompe

209-217   /   PRIMARNA IMUNSKA TROMBOCITOPENIJA PRI OTROCIH
B. Faganel Kotnik ,  J. Jazbec ,  L. Kitanovski

220-227   /   PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SPREMEMB ČASOVNICE CEPLJENJA PROTI HEPATITISU B IN OMR
B. Zakotnik ,  N. Toplak

228-236   /   PRIZADEVANJA PRIMARNIH PEDIATROV IN ŠOLSKIH ZDRAVNIKOV ZA POVEČANJE DELEŽA CEPLJENIH OTROK V SLOVENIJI
Š. Žnidaršič Reljič ,  D. Baš ,  A. Borinc-Beden ,  A. Cimperman ,  J. Čuk Rupnik ,  M. Ivankovič Kacjan ,  A. Jagrič Friškovec ,  A. Rus ,  M. Seher Zupančič ,  M. Tomšič Matić ,  B. Vogrin

238-246   /   METABOLIČNI SINDROM PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
P. Kotnik

247-259   /   PROGRAM POPULACIJSKEGA TESTIRANJA HOLESTEROLA ZA PRESEJANJE DRUŽINSKE HIPERHOLESTEROLEMIJE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH V SLOVENIJI
U. Grošelj ,  J. Kovač ,  M. Mlinarič ,  U. Šuštar ,  K. Trebušak Podkrajšek ,  T. Battelino

260-266   /   METODE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE NAGNJENOSTI K METABOLIČNIM IN ŽILNIM MOTNJAM
B. Vogrin ,  M. Slak Rupnik ,  D. Mičetić Turk

268-276   /   NOVOSTI PRI NADOMEŠČANJU TEKOČIN
M. Grošelj Grenc

277-278   /   INTRANAZALNO DAJANJE ZDRAVIL PRI OTROCIH
Š. Pirtovšek Štupnik ,  J. Berger

279-283   /   URGENTNA PEDIATRIJA, KJE SMO?
A. Šelih ,  P. Najdenov

284-298   /   NOVOSTI V OBRAVNAVI OTROK Z AKUTNIM BRONHIOLITISOM
M. Praprotnik ,  A. Kotnik Pirš ,  A. Zver ,  M. Aldeco ,  D. Lepej ,  T. Mrvič ,  U. Krivec

299-305   /   PRISTOP K HUDO POŠKODOVANEMU OTROKU
P. Najdenov

306-307   /   POZNA NEONATALNA SEPSA DVOJČKOV, OKUŽENIH S STREPTOKOKOM SKUPINE B
A. Stepišnik ,  I. Cetin Lovšin ,  B. Živin Filipič ,  I. Smajla ,  T. Priman

308-313   /   DELO PEDIATRA Z ZDRAVNIKI BREZ MEJA
K. Vincek ,  J. Brecelj

316-341   /   POSTERJI
urednik