Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 299-305
85
- PDF članka
Pregledni članek

PRISTOP K HUDO POŠKODOVANEMU OTROKU

P. Najdenov
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice, Slovenija

Izvleček

Poškodbe so najpogostejši razlog smrtnosti otrok po vstopu v šolo. Največkrat so posledica prometne ali športne nesreče. Zaradi anatomskih in fizioloških posebnosti imajo poškodbe pri otrocih drugačne značilnosti kot pri odraslih. Pri obravnavi moramo upoštevati obsežnost, vrsto in jakost poškodbe. Ob prvem stiku moramo obvezno prepoznati življenje ogrožajoča stanja in krvavitve, nato pa nadaljujemo s strukturiranim prvim pregledom in stabilizacijo otroka. Pregled izvajamo po zaporedju ABCDE, da ocenimo osnovne življenjske funkcije in poskrbimo za stabilizacijo kritičnih stanj. Pregled in obravnava sta strukturirana, a potekata hkrati. Zelo pomembna sta usklajeno delovanje in komunikacija v timu.

Ključne besede: poškodbe, otroci, strukturiran pristop.