Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 181-188
134
- PDF članka
Pregledni članek

PRIMARNI MALIGNI TUMORJI KOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

O. Velikonja
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Primarni maligni tumorji kosti so redke maligne bolezni pri otrocih in mladostnikih, ki zahtevajo multimodalno in multidisciplinarno zdravljenje. Najpogostejša maligna tumorja kosti v tej starostni skupini sta osteosarkom in Ewingov sarkom. V prispevku podajamo splošen pregled obravnave in zdravljenja malignih tumorjev kosti pri otrocih ter opisujemo zdravljenje v Sloveniji.

Ključne besede: kost, tumor, osteosarkom, Ewingov sarkom.