Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 279-283
96
- PDF članka
Pregledni članek

URGENTNA PEDIATRIJA, KJE SMO?

A. Šelih
Zdravstveni dom Celje, Celje, Slovenija

P. Najdenov
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice, Slovenija

Izvleček

Urgentna pediatrija je v Sloveniji že več let nadvse aktualno področje. Delovna skupina, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje, je že leta 2016 pripravila strokovna priporočila za organizacijo dela NMP za otroke in mladostnike v Pediatričnih urgentnih centrih. Žal zaenkrat deluje samo en Pediatrični urgentni center, in sicer v sklopu Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Celje. Obravnava otroka v Pediatričnem urgentnem centru in obravnava v sprejemni ambulanti pediatričnega oddelka splošne bolnišnice se zaradi načina dela pogosto pomembno razlikujeta. Z vzpostavitvijo mreže Pediatričnih urgentnih centrov po celotni državi bi omogočili lažjo, hitrejšo in bolj strokovno obravnavo bolnih otrok, predvsem življenjsko ogroženih.

Ključne besede: urgentna pediatrija, pediatrični urgentni center (PUC), nujna stanja.