Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 238-246
118
- PDF članka
Pregledni članek

METABOLIČNI SINDROM PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

P. Kotnik
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Metabolični sindrom pri odraslih je skupek bolezenskih stanj (centralno kopičenje maščevja, povišan krvi tlak, hipertrigliceridemija, znižana vrednost holesterola HDL in hiperglikemija), ki so posledica neodzivnosti telesa na inzulin oz. hiperinzulinizma ter povezane tudi z večjim tveganjem srčno-žilnih zapletov. Posamezne komponente metaboličnega sindroma pomenijo večje tveganje srčno-žilnih zapletov tudi pri otrocih in mladostnikih. Mejne vrednosti, pri katerih se tveganje začne povečevati, so v tej populaciji manj jasne in splošno sprejete kot pri odraslih, zato jih moramo razumeti kot kontinuum tveganja ter jih tolmačiti v sklopu obravnave otroka kot celote. Ob povečanem tveganju srčno-žilnih zapletov je metaboličnega sindrom pri otrocih in mladostnikih povezan tudi z nekaterimi drugimi bolezenskimi stanji, kot so zgodnja adrenarha, sindrom policističnih jajčnikov, nealkoholna zamaščenost jeter, večje tveganje anksioznosti in depresije ter obstruktivna apneja v spanju. Zgodnja opredelitev komponent ali metaboličnega sindroma kot celote pri otrocih in mladostnikih je izrednega pomena tako za posameznika kot tudi za družbo kot celoto, saj omogoča da ukrepamo zgodaj in bolj učinkovito.

Ključne besede: centralna debelost, dislipidemija, prediabetes, sladkorna bolezen tipa 2, hipertenzija.