Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 260-266
110
- PDF članka
Raziskovalni članek

METODE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE NAGNJENOSTI K METABOLIČNIM IN ŽILNIM MOTNJAM

B. Vogrin
Ambulanta za otroke in šolarje Pedenjped, Lenart, Slovenija

M. Slak Rupnik
Univerza na Dunaju, Dunaj, Avstrija, Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Maribor, Slovenija

D. Mičetić Turk
Klinični oddelek za pediatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija

Izvleček

Izhodišča. Zgodnje odkrivanje presnovnih in žilnih motenj lahko pomembno prispeva k preprečevanju metaboličnega sindroma ter bolezni srca in ožilja (BSŽ). Hitrost pulznih valov (angl. pulse wave velocity, PWV), augmentacijski indeks (angl. augmentation index, AIx) ter centralni sistolni arterijski tlak (angl. central systolic blood pressure, SBPao) so dobri kazalniki žilnega zdravja, vrednost maščob v serumu, vključno s prostimi maščobnimi kislinami (PMK), pa presnovnega zdravja. Material in metode. Pri 81 zdravih šolarjih, starih 11–16 let, smo ob rednih sistematskih pregledih z anketnim vprašalnikom preverili psihosocialni status, prehranske navade in učni uspeh. Merili smo telesno težo (TT), telesno višino (TV) obseg pasu (OP) in obseg bokov (OB) ter kožno gubo na nadlaktu (KGN). Določili smo indeks telesne mase (angl. body mass index, BMI) ter standardni odklon glede na spol in starost (SDS BMI). Lastnosti arterijskega sistema smo ocenjevali na osnovi vrednosti AIx, PWV in SBPao. V venski krvi smo analizirali lipidogram, PMK in glukozo (GLU). Iz športnovzgojnih kartonov smo pridobili podatke o motoričnih sposobnostih. Rezultati. Pri debelih učencih (SDS BMI > 2) smo ugotovili značilno večje vrednosti PWV, TRG in PMK ter nižjo vrednost HDL kot pri normalno prehranjenih ali pretežkih učencih. Ugotovili smo značilno povezanost med AIx in SBPao ter učnim uspehom in nekaterimi motoričnimi testi. Zaključki: Z merjenjem AIx, PWV, SBPao, maščob v serumu in PMK lahko že pri otrocih prepoznamo nagnjenost k presnovnim motnjam in BSŽ.

Ključne besede: metabolični sindrom, augmentacijski indeks, hitrost pulznih valov, otrok.