Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 220-227
105
- PDF članka
Pregledni članek

PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SPREMEMB ČASOVNICE CEPLJENJA PROTI HEPATITISU B IN OMR

B. Zakotnik
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Toplak
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija, Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Cepljenje kot eden večjih uspehov medicine je pripomoglo k pomembnemu zmanjšanju pojavnosti in obolevnosti za nalezljivimi boleznimi. Nacionalni programi cepljenja, obveznost cepljenja in sankcije, če starši v državah, kjer je cepljenje obvezno, svojih otrok ne cepijo, se med državami precej razlikujejo. Cepljenje proti nalezljivim boleznim, vključno s cepljenjem proti hepatitisu B (HB) ter ošpicam, mumpsu in rdečkam (OMR), je obvezno v vseh vzhodnoevropskih državah, razen v Estoniji in Litvi. Od leta 2017 je obvezno tudi v Italiji, od letošnjega leta pa še v Franciji. V prispevku predstavljamo trenutno stanje glede cepljenja proti HB in OMR v Sloveniji ter v drugih državah. Predstavljamo tudi razloge »za« in »proti« morebitni spremembi časovnice cepljenja proti HB in OMR v Sloveniji.

Ključne besede: cepljenje, nalezljive bolezni, hepatitis B, ošpice, mumps, rdečke, Slovenija.