Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 189-197
105
- PDF članka
Pregledni članek

TUMORJI OSREDNJEGA ŽIVČEVJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

L. Kitanovski
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

B. Faganel Kotnik
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Tumorji osrednjega živčevja so najpogostejša oblika solidnih tumorjev pri otrocih in mladostnikih. Mednje prištevamo možganske tumorje in tumorje hrbtenjače. Njihova skupna značilnost je, da zrastejo znotraj osrednjega živčevja, sicer pa gre za spekter različnih bolezni z različnim biološkim potekom ter načinom in izidom zdravljenja. Tumorji osrednjega živčevja so pri otrocih najpogostejši vzrok smrti zaradi rakave bolezni. Pri preživelih so pozne posledice bolezni in zdravljenja najpogostejše in najtežje, zato je dolgoročna multidisciplinarna obravnava otrok nujna tudi po zaključenem zdravljenju. Posledice zdravljenja so zlasti izrazite pri majhnih otrocih s tumorji osrednjega živčevja, ki se sicer najpogosteje pojavljajo prav v starosti do štirih let. V preglednem prispevku opisujemo klinično pot obravnave otrok s tumorji osrednjega živčevja, najpogostejše vrste tumorjev osrednjega živčevja pri otrocih ter načine in izid zdravljenja.

Ključne besede: osrednji živčni sitem, tumorji, otrok, mladostnik.