Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 166-173
117
- PDF članka
Pregledni članek

OBRAVNAVA OTROK S POVEČANIM TVEGANJEM ZA RAZVOJ RAKA

M. Kavčič
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Otroci redko zbolijo za rakom, saj gre v večini za sporadične dogodke. Vsaj 10 % otrok z rakom zboli zaradi mutacij v genih, ki opredeljujejo sindrome s povečanim tveganjem za razvoj raka. Manjši delež otrok s povečanim tveganjem za razvoj raka ima pozitivno družinsko anamnezo glede obolevnosti za rakom. Dejavniki večjega tveganja raka so poleg družinske anamneze tudi nekatere druge posebnosti, npr. specifične klinične značilnosti, zgodnji pojav za otroštvo netipičnega raka, več rakavih bolezni v otroštvu in pojav značilnih rakavih bolezni, ki se pogosteje pojavljajo v kontekstu genetsko pogojenih sindromov s povečanim tveganjem za razvoj raka. Zato je pomembno zgodnje prepoznavanje otrok s povečanim tveganjem za razvoj raka, saj skrbno spremljanje teh otrok omogoča zgodnje odkrivanje in zdravljenje, ki dokazano vodita v boljše celokupno preživetje.

Ključne besede: rak pri otroku, sindrom s povečanim tveganjem za razvoj raka, protokoli sledenja.