Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 228-236
108
- PDF članka
Strokovni članek

PRIZADEVANJA PRIMARNIH PEDIATROV IN ŠOLSKIH ZDRAVNIKOV ZA POVEČANJE DELEŽA CEPLJENIH OTROK V SLOVENIJI

Š. Žnidaršič Reljič
Služba za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Slovenija

D. Baš
Dispanzer za otroke in šolarje, Zdravstveni dom dr. Julija Polca, Kamnik, Slovenija

A. Borinc-Beden
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Cimperman
Ajda Cimperman - Pediatrična ordinacija, Ljubljana, Slovenija

J. Čuk Rupnik
Zdravstveni dom Logatec, Logatec, Slovenija

M. Ivankovič Kacjan
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Slovenija

A. Jagrič Friškovec
Zdravstveni dom Celje, Celje, Slovenija

A. Rus
Zdravstveno varstvo predšolskih otrok, Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Seher Zupančič
Dispanzer za predšolske otroke, Zdravstveni dom Velenje, Velenje, Slovenija; Združenje za pediatrijo SZD, Ljubljana, Slovenija

M. Tomšič Matić
Zdravstveni dom Medvode, Medvode, Slovenija

B. Vogrin
Ambulanta za otroke in šolarje Pedenjped, Lenart, Slovenija

Izvleček

Zaradi nevzdržnih razmer ob naraščanju števila nasprotnikov cepljenja, zaradi zmanjševanja deleža cepljenih otrok ter zaradi neukrepanja ustreznih ustanov in izbruhov ošpic v sosednjih državah smo se slovenski primarni pediatri in šolski zdravniki povezali v izjemnih prizadevanjih za povečanje deleža cepljenih otrok. Ugovor vesti dr. Bernarde Vogrin decembra leta 2016 nas je spodbudil, da smo preko spletne skupine »primarci« oblikovali dokument s pobudami za rešitev nastalih razmer, ki smo ga spomladi leta 2017 predstavili Zdravniški zbornici Slovenije (ZZS), Ministrstvu za zdravje (MZ), Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije (ZIRS), Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Zbornici – Zvezi in Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo ter pridobili podporo vseh omenjenih ustanov. V okviru MZ deluje Delovna skupina za povečanje deleža cepljenih v Republiki Sloveniji, katere člani smo. Tvorno sodelujemo pri predlogih in izvajanju akcijskega načrta ukrepov in dejavnosti, ki so namenjeni komunikaciji, promociji ugodnih učinkov in dobrobiti cepljenja, izobraževanju strokovne javnosti, ozaveščanju splošne javnosti in prenovi zakonodaje s področja cepljenja. Našo pobudo za redno izobraževanje o cepljenju vseh zdravstvenih strokovnjakov sta sprejeli obe stanovski organizaciji ZZS in Zbornica – Zveza. Dejavno smo sodelovali pri nastanku dokumenta »The ECPCP Velenje Statement«, ki je osnova za pripravo zakonodajnih sprememb z namenom povečanja deleža cepljenih in priporočilo vsem evropskim primarnim pediatrom. Naša prizadevanja je podprl tudi predsednik države. S sodelovanjem, predanostjo in pogumom smo slovenski primarni pediatri in šolski zdravniki v zadnjem letu dosegli izjemen uspeh – povečanje deleža cepljenih otrok.

Ključne besede: delež cepljenih otrok, primarni pediatri, šolski zdravniki, prizadevanja.