Slovenska pediatrija je strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Da bi se s prispevki, objavljenimi v Slovenski pediatriji, lahko seznanil čim širši krog bralcev, smo trenutno omogočili dostop do celotne vsebine prav vsem! Da bi lahko dostopali do prispevkov se morate le registrirati na naši internetni strani in posredovali vam bomo vstopno geslo.


TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 25, 2018, št. 1-2


5-16   /   GAUCHERJEVA BOLEZEN PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH – POMEN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ZA USPEŠNO ZDRAVLJENJE
M. Benedik Dolničar ,  L. Kitanovski ,  T. Battelino ,  J. Brecelj ,  M. Žerjav Tanšek ,  U. Grošelj ,  A. Potočnik ,  M. Zupančič

17-23   /   SALMONELNI MIOKARDITIS – PRIKAZ PRIMERA
A. Nemec ,  D. Meglič

24-30   /   POMEN VZPOSTAVITVE REGISTRA ZA SPREMLJANJE OTROK Z ŽIVČNO- MIŠIČNIMI BOLEZNIMI, FIZIOTERAPEVSKA OBRAVNAVA IN PRIKAZ PRIMERA
T. Sabadin ,  M. Rogelj ,  A. Piskar

31-39   /   PSIHOLOŠKI VIDIKI OBRAVNAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV Z ŽIVČNO-MIŠIČNIMI BOLEZNIMI: NJIHOVO PRILAGAJANJE IN IZZIVI NJIHOVIH DRUŽIN
P. Lešnik Musek ,  L. Košmrlj ,  D. Gosar ,  T. Meško

40-47   /   ZDRAVSTVENA NEGA OTROK Z NEFROLOŠKIMI BOLEZNIMI
D. Djurić ,  M. Bremec ,  P. Travnikar Pouh ,  A. Hostnik ,  S. Drozdek

48-53   /   PRIROJENE SRČNE BOLEZNI PRI OTROCIH IN ZDRAVSTVENA NEGA
A. Štrumpfl ,  K. Vodušek ,  A. Skok ,  J. Pačarič

54-58   /   PROGRAMI STARŠEVSTVA IN NJIHOVO UVAJANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
M. Anderluh ,  A. Mirković