Slovenska pediatrija je strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Da bi se s prispevki, objavljenimi v Slovenski pediatriji, lahko seznanil čim širši krog bralcev, smo trenutno omogočili dostop do celotne vsebine prav vsem! Da bi lahko dostopali do prispevkov se morate le registrirati na naši internetni strani in posredovali vam bomo vstopno geslo.


TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 24, 2017, št. 4


204-210   /   ZNAČILNOSTI, ZAPLETI IN BOLEZNI DVOJČKOV
G. Nosan ,  S. Sitar Golob

211-218   /   GASTROINTESTINALNI ZAPLETI PRI MOTNJAH HRANJENJA
M. Anderluh ,  K. Vidmar ,  T. Kamhi Trop

219-229   /   DISLIPIDEMIJA PRI DEBELIH OTROCIH
P. Kotnik ,  U. Grošelj ,  E. Jovanovski ,  H. Krek

230-237   /   ETIČNE DILEME V ZVEZI Z UPORABO KOMERCIALNIH GENETSKIH TESTOV
M. Oražem ,  U. Grošelj

238-243   /   POLANDOV SINDROM – PRIKAZ PRIMERA
S. Bertok ,  K. Esih ,  J. Drobež