Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@slovenskapediatrija.si in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si.

Vse prispevke pregleda recenzent, ki poda svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.


TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 27, 2020, št. 1


3-8   /   EKTOPIČNA ŠČITNICA V OTROŠTVU
Nina Cerkvenik ,  Klemen Dovč ,  Irena Hočevar Boltežar ,  Primož Kotnik

9-14   /   HIPOPLAZIJA SKLENINE KOT ZNAK AVTOIMUNSKE POLIENDOKRINOPATIJE-KANDIDIAZE-EKTODERMALNE DISTROFIJE − PRIKAZ KLINIČNEGA PRIMERA
Lea Regoršek Vrabec ,  Tina Leban ,  Katarina Trebušak Podkrajšek ,  Nataša Bratina ,  Sara Bertok ,  Alenka Pavlič ,  Magdalena Avbelj Stefanija

15-19   /   DESETLETNA DEKLICA Z AKUTNO VROČINO, LEVKOCITOPENIJO, TROMBOCITOPENIJO IN PATOLOŠKIMI JETRNIMI ENCIMI
Nika Obolnar ,  Tatjana Avšič − Županc ,  Miroslav Petrovec ,  Maja Arnež

20-25   /   KLINIČNI PRIMER BOLNIKA S CISTINURIJO
Matej Kemperle ,  Robert Kordič ,  Rina Rus

26-30   /   PITYRIASIS LICHENOIDES ET VARIOLIFORMIS ACUTA (PLEVA) − DERMATOZA, KI JO JE PEDIATRU VREDNO POZNATI IN PREPOZNATI
Mateja Starbek Zorko

31-33   /   Z MASAŽNIMI ŠOBAMI V TERMALNEM BAZENU POVZROČENA VAGINALNA KRVAVITEV PRI PREDPUBERTETNI DEKLICI
Tjaša Tibaut ,  Klementina Šafar ,  Lidija Ouček Farkaš ,  Zdravko Roškar