Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Revija je v elektronski obliki prosto dostopna.


TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 26, 2019, št. 3


109-115   /   RAZVOJ MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA IN FIZIOLOŠKA ODSTOPANJA
Klara Bartolj ,  Nuša Peček ,  Karin Schara

116-120   /   RAZVOJNA DISPLAZIJA KOLKA - SMERNICE ZA OBRAVNAVO NOVOROJENČKOV IN DOJENČKOV V SLOVENIJI
Eta Mijoč Ocepek ,  Nataša Berden ,  Janez Brecelj

121-126   /   OBRAVNAVA POGOSTIH DEFORMACIJ STOPALA V PEDIATRIJI IN VLOGA PRIMERNE OBUTVE
Mateja Polajnar ,  Matjaž Merc

127-131   /   PREPREČEVANJE MIŠIČNO-SKELETNIH NEPRAVILNOSTI NA PRIMARNI RAVNI
Nina Hebar ,  Mojca Švab Zavratnik

132-138   /   ŠEPANJE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Urška Simonšek ,  Katarina Vincek

139-145   /   ARTRITIS PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Gaja Setnikar ,  Nataša Toplak

146-153   /   BOLEČINA V SPODNJEM UDU PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Tanja Slokar ,  Tjaša Nanut ,  Goran Kotnik Oven ,  Karin Schara

154-159   /   BOLEČINA V HRBTENICI PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Valerija Mlinar ,  Tanja Slokar

160-167   /   NUJNA IN NAJPOGOSTEJŠA STANJA V PODROČJU MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA - POGLED PEDIATRIČNEGA REVMATOLOGA
Nika Eržen ,  Klara jordan ,  Nataša Toplak

168-173   /   NUJNA STANJA V PODROČJU MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA - POGLED KIRURGA ORTOPEDA
Janja Slomšek ,  Biljana Petrović ,  Borut Kovačić

174-181   /   NUJNA IN NAJPOGOSTEJŠA STANJA V PODROČJU MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA - POGLED PEDIATRIČNEGA INFEKTOLOGA
Nika Morgan ,  Petra Prunk ,  Marko Pokorn

182-187   /   ZDRAVLJENJE BOLEČINE V MIŠIČNO-SKELETNEM PODROČJU PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU
Katja Prunk Volk ,  Matej Serdinšek ,  Neli Vintar

188-191   /   UPORABA HIPNOZE PRI LAJŠANJU BOLEČIN OTROK
Matej Serdinšek ,  Neli Vintar

192-195   /   OSTEOID OSTEOM KOT VZROK ŠEPANJA ZARADI BOLEČIN V KOLKU
Mateja Kladnik Rifel ,  Blaž Mavčič ,  Gašper Markelj

196-200   /   ŠEPANJE PRI OTROKU Z BENIGNIM KOSTNIM TUMORJEM
Blaž Šetina ,  Karin Schara

201-205   /   IZPAH KOLČNEGA SKLEPA PRI OTROKU S CEREBRALNO PARALIZO
Simona Rajtar Osredkar ,  Karin Schara

206-209   /   EPIFIZIOLIZA KOLKOV
Stella Stevoska ,  Tanja Slokar

210-213   /   BOLEČINE V NOGAH IN ŠEPANJE KOT ZAČETNA KLINIČNA SLIKA NEVROBLASTOMA
Katja Prunk Volk ,  Jera Grabnar ,  Veronika Velenšek ,  Orjana Velikonja ,  Gašper Markelj

214-219   /   SISTEMSKI JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS
Mojca Kozinc ,  Jera Grabnar ,  Veronika Osterman ,  Nataša Toplak

220-223   /   POLIARTIKULARNI JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS
Tamara Dostanić ,  Jera Grabnar ,  Veronika Velenšek ,  Gašper Markelj

224-228   /   LYMSKI ARTRITIS PRI OTROKU
Mojca Mir Toplak ,  Maja Tomazin ,  Sibila Unuk

229-233   /   BOLEČINA V KOLENU PRI OTROKU
Mihaela Slemnik ,  Eva Miler Mojškerc

234-240   /   SEPTIČNI ARTRITIS, POVZROČEN Z BAKTERIJO KINGELLA KINGAE
Alenka Koren ,  Matej Pal ,  Brigita Koren

241-245   /   OTROK Z OSTEOMIELITISOM, POVZROČENIM Z BAKTERIJO STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KI IZLOČA PANTON-VALENTINE LEVKOCIDIN TOKSIN
Ana Perišić ,  Milena Senica Verbič ,  Silvo franci Lipovšek