Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@siol.net in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si ali primoz.kotnik@mf.uni-lj.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.
TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 28, 2021, št. 13-9   /   VLOGA SIALENDOSKOPIJE PRI ZDRAVLJENJU JUVENILNEGA RELAPSNEGA PAROTITISA
Anže Jerman ,  Jure Urbančič ,  Marko Pokorn ,  Aleksandar Aničin

10-15   /   PRIROJENI PORTOSISTEMSKI VENSKI OBVODI
Paola Trupac ,  Petja Fister

16-23   /   PRIROJENE PRESNOVNE BOLEZNI IN DIAGNOSTICIRANJE SPEKTROAVTISTIČNIH MOTENJ
Anja Krivec Penič ,  Živa Prijatelj ,  Manca Ločičnik ,  Mojca Žerjav Tanšek

24-29   /   KRONIČNA AVTOIMUNSKA KOPRIVNICA PRI OTROCIH
Lana Stergar ,  Anja Koren Jeverica ,  Štefan Blazina

30-38   /   PRIROJENA APLAZIJA KOŽE
Aida Zečkanović ,  Sandra Cerar

39-42   /   KLINIČNI PRIMER OTROKA Z ADAMS-OLIVERJEVIM SINDROMOM
Mateja Zidarič ,  Pij Bogomir Marko

43-46   /   NEPOJASNJENO POVIŠANJE AKTIVNOSTI ASPARTAT AMINOTRANSFERAZE: PRIKAZ PRIMERA
Tjaša Žagar ,  Rok Orel