Slovenska pediatrija je strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Da bi se s prispevki, objavljenimi v Slovenski pediatriji, lahko seznanil čim širši krog bralcev, smo trenutno omogočili dostop do celotne vsebine prav vsem! Da bi lahko dostopali do prispevkov se morate le registrirati na naši internetni strani in posredovali vam bomo vstopno geslo.


TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 25, 2018, št. 3


98-104   /   OSKRBA OTROK Z RANAMI PRI PEDIATRU NA PRIMARNI RAVNI
T. Havliček ,  J. Savić

105-114   /   OBRAVNAVA OTROKA IN MLADOSTNIKA S KOPRIVNICO
T. Trupej ,  M. Zajc Avramovič ,  A. Koren Jeverica ,  T. Vesel Tajnšek

115-122   /   PRIROJENA OKUŽBA Z VIRUSOM CITOMEGALIJE
G. Nosan ,  N. Milenković Kikelj

123-130   /   HEMOLITIČNO-UREMIČNI SINDROM – PREDSTAVITEV PRIMERA
T. Kersnik Levart ,  L. Kragelj

131-137   /   PATOLOŠKI JETRNI TESTI IN NEALKOHOLNA MAŠČOBNA SPREMENJENOST JETER
J. Brecelj ,  E. Rudež

138-147   /   DRUŽINA Z ALPORTOVIM SINDROMOM
N. Marčun Varda ,  M. Močnik ,  D. Glavač ,  R. Ekart ,  S. Bevc

148-156   /   NEONATALNE KONVULZIJE
D. Robek ,  A. Soltirovska Šalamon

157-163   /   SINDROM ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI – PRIKAZ PRIMERA
M. Arnež ,  S. Korez

166-173   /   OBRAVNAVA OTROK S POVEČANIM TVEGANJEM ZA RAZVOJ RAKA
M. Kavčič

174-180   /   ZDRAVLJENJE NEVROBLASTOMA V SLOVENIJI V OBDOBJU 2007–2017
M. Česen Mazić

181-188   /   PRIMARNI MALIGNI TUMORJI KOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
O. Velikonja

189-197   /   TUMORJI OSREDNJEGA ŽIVČEVJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
L. Kitanovski ,  B. Faganel Kotnik

198-203   /   LEDVIČNI TUMORJI PRI OTROCIH
S. Avčin ,  L. Zadravec Zaletel ,  M. Debeljak ,  R. Kordič ,  J. Blazina

204-208   /   RETINOBLASTOM
T. Prelog ,  M. Tekavčič Pompe

209-217   /   PRIMARNA IMUNSKA TROMBOCITOPENIJA PRI OTROCIH
J. Jazbec ,  L. Kitanovski ,  B. Faganel Kotnik

220-227   /   PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SPREMEMB ČASOVNICE CEPLJENJA PROTI HEPATITISU B IN OMR
B. Zakotnik ,  N. Toplak

228-236   /   PRIZADEVANJA PRIMARNIH PEDIATROV IN ŠOLSKIH ZDRAVNIKOV ZA POVEČANJE DELEŽA CEPLJENIH OTROK V SLOVENIJI
A. Borinc-Beden ,  M. Ivankovič Kacjan ,  M. Seher Zupančič ,  Š. Žnidaršič Reljič ,  D. Baš ,  A. Cimperman ,  J. Čuk Rupnik ,  A. Jagrič Friškovec ,  A. Rus ,  M. Tomšič Matić ,  B. Vogrin

238-246   /   METABOLIČNI SINDROM PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
P. Kotnik

247-259   /   PROGRAM POPULACIJSKEGA TESTIRANJA HOLESTEROLA ZA PRESEJANJE DRUŽINSKE HIPERHOLESTEROLEMIJE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH V SLOVENIJI
T. Battelino ,  K. Trebušak Podkrajšek ,  U. Grošelj ,  J. Kovač ,  M. Mlinarič ,  U. Šuštar

260-266   /   METODE ZA ZGODNJE ODKRIVANJE NAGNJENOSTI K METABOLIČNIM IN ŽILNIM MOTNJAM
D. Mičetić Turk ,  B. Vogrin ,  M. Slak Rupnik

268-276   /   NOVOSTI PRI NADOMEŠČANJU TEKOČIN
M. Grošelj Grenc

277-278   /   INTRANAZALNO DAJANJE ZDRAVIL PRI OTROCIH
Š. Pirtovšek Štupnik ,  J. Berger

279-283   /   URGENTNA PEDIATRIJA, KJE SMO?
A. Šelih ,  P. Najdenov

284-298   /   NOVOSTI V OBRAVNAVI OTROK Z AKUTNIM BRONHIOLITISOM
A. Kotnik Pirš ,  M. Praprotnik ,  M. Aldeco ,  D. Lepej ,  U. Krivec ,  A. Zver ,  T. Mrvič

299-305   /   PRISTOP K HUDO POŠKODOVANEMU OTROKU
P. Najdenov

306-307   /   POZNA NEONATALNA SEPSA DVOJČKOV, OKUŽENIH S STREPTOKOKOM SKUPINE B
A. Stepišnik ,  I. Cetin Lovšin ,  B. Živin Filipič ,  I. Smajla ,  T. Priman

308-313   /   DELO PEDIATRA Z ZDRAVNIKI BREZ MEJA
J. Brecelj ,  K. Vincek

316-341   /   POSTERJI
urednik