Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@siol.net in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si ali primoz.kotnik@mf.uni-lj.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.
TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 29, 2022, št. 259-65   /   SLIKOVNO DIAGNOSTICIRANJE PRIROJENE DIAFRAGMALNE KILE
Luka Pušnik, Polona Pečlin, Domen Plut

66-71   /   GENSKO ZDRAVLJENJE PRI MUKOPOLISAHARIDOZI TIPA IIIA: PREDSTAVITEV PRIMEROV
Benjamin Lah, Tadej Jalšovec, Ana Drole Torkar, Jana Kodrič, Saba Battelino, Mojca Žerjav Tanšek, Tadej Battelino, Urh Grošelj

72-77   /   VZTRAJAJOČA HIPOGLIKEMIJA NOVOROJENČKA – PRIKAZ PRIMERA DEKLICE Z BECKWITH-WIEDEMANNOVIM SINDROMOM
Mojca Kavčič, Jana Lozar Krivec, Magdalena Avbelj Stefanija

78-82   /   CRIGLER-NAJJARJEV SINDROM – PRIKAZ PRIMERA
Anja Šelih, Manca Velkavrh

83-90   /   OCENJEVALNE LESTVICE – VLOGA PRI ZGODNJI PREPOZNAVI IN VREDNOTENJU RAZLIČNIH BOLEZENSKIH STANJ PRI NOVOROJENČKIH
Janja Gržinić, Albina Gubanc, Iva Kovačič, Martina Lekan, Nina Palčič, Sanja Milovanović, Maja Djokić, Slađana Subotić, Urška Podgrajšek, Arnela Karabegović, Kaja Milič, Nastja Brodnik

91-98   /   INFEKCIJSKE BOLEZNI PRI OTROKU
Veronika Jagodic Bašič, Tanja Berkopec, Nina Prodanović, Natalija Sluga, Anja Veber, Rok Kučan, Marko Pokorn, Urška Ravnikar, Asja Jaklič

99-105   /   COVID-19 V PEDIATRIJI IN NAŠE IZKUŠNJE
Mateja Rehar, Nada Fujs, Janja Skubic, Branka Rožič, Matej Kolar, Tea Herček, Maja Čamernik, Urška Šumljak, Slobodanka Pance, Nika Kozmus, Bojan Sladojević, Dragana Pavlovič