Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Revija je v elektronski obliki prosto dostopna.


TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 26, 2019, št. 2


51-55   /   NAČINI ENTERALNEGA HRANJENJA PRI OTROKU
E. Šmid ,  A. Lajhar

56-60   /   OCENA IN VZDRŽEVANJE PREHODNOSTI ZGORNJIH DIHALNIH POTI PRI OTROKU
M. Zupan ,  H. Leskovec

61-65   /   PREHRANSKA OBRAVNAVA AKUTNO BOLNEGA OTROKA
A. Širca Čampa ,  A. Mezek

66-71   /   ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA HIDRIRANJA PRI BOLNEM OTROKU
I. Novšak ,  J. Horvat

72-76   /   IZRAČUNAVANJE ODMERKOV ZDRAVIL IN NJIHOVO DAJANJE
T. Sabadin ,  M. Čamernik ,  K. Rauter ,  T. Mihelič

77-82   /   VARNOST PRI DAJANJU PARENTERALNIH ZDRAVIL PRI OTROCIH
M. Oštir ,  D. Mušič ,  P. Robnik ,  A. Šuligoj

83-87   /   SPECIALNA ZNANJA V PEDIATRIČNI ZDRAVSTVENI NEGI
A. Štih