Slovenska pediatrija je strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo strokovne in pregledne članke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Objavljamo tudi znanstvene članke s ciljem diseminacije znanja in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcem bralcem revije. Zelo brani so tudi zanimivi prikazi primerov, kjer bralce seznanjamo z redkimi primeri bolezni ali potekov bolezni, da bi bila prepoznava in ukrepanje v prihodnosti hitrejša in obravnava bolj učinkovita. V pismih uredništvu imajo bralci revije možnost prispevke kritično komentirati in tako sooblikovati revijo. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku.

Revijo trenutno indeksirata Biomedicina Slovenica in COBISS, v prihodnosti se bomo potegovali tudi za možnost indeksiranja v drugih databazah.

Revija je v elektronski obliki prosto dostopna.


TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 26, 2019, št. 1


3-9   /   POJAVNOST ZDRAVSTVENIH TEŽAV PRI NEDONOŠENČKIH
T. Robič Pikel ,  P. Golja ,  J. Babnik

10-15   /   MIKROBIOLOŠKE NAJDBE OB AKUTNEM GNOJNEM VNETJU SREDNJEGA UŠESA PRI OTROCIH V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI V OBDOBJU 2004-2013
U. Šivic ,  J. Rebol

16-23   /   NEVTROPENIJA PRI NOVOROJENČKU
P. Fister ,  B. Faganel Kotnik ,  V. Amon Prodnik

24-30   /   SYDENHAMOVA HOREA
M. Kovač ,  A. Osterc Koprivšek ,  R. Rehar

31-33   /   ABDOMINALNA MIGRENA
R. Orel ,  J. Eržen ,  D. Al Nawas