Slovenska pediatrija je znanstveno-strokovna medicinska revija, ki objavlja prispevke s področja pediatrije, šolske medicine in mejnih področij. Revija je začela izhajati leta 1994 in od takrat izhaja redno štirikrat letno.

Poslanstvo revije je slovensko strokovno javnost seznanjati z novostmi in smernicami iz različnih področij pediatrije. V ta namen objavljamo uvodnike, izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne članke ter klinične primere. Objavljamo tudi poročila s strokovnih srečanj in rednih sestankov Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo.

Uredništvo sprejema v obravnavo le dela, ki pred tem še niso bila objavljena in niso v procesu objave. Prispevki so praviloma napisani v slovenskem jeziku. S ciljem, da bi prispevki objavljeni v Slovenski pediatriji dosegli čim več bralcev tudi izven slovensko govorečega področja, je možna tudi objava prispevka v angleškem jeziku. Rokopis mora biti pripravljen po objavljenih navodilih avtorjem in poslan v elektronski obliki (wordov dokument) kot priloga po elektronski pošti na elektronska naslova mihaela.jurcec@siol.net in primoz.kotnik@slovenskapediatrija.si ali primoz.kotnik@mf.uni-lj.si.

Vse anonimizirane prispevke pregledata dva neodvisna recenzent, ki podata svoje pisno mnenje. 

Slovenska pediatrija je revija z odprtim dostopom, vsi objavljeni prispevki so prosto in takoj po objavi dostopni za deljenje in uporabo ob ustreznem citiranju originalnih avtorjev in vira (Licenca CC-BY-NC 4.0). Objavljene revije so dostopne na naši spletni strani in povzete v relevantnih bibliografskih bazah oziroma digitalnih knjižnicah.

Sprejem in objava prispevkov je za avtorje brezplačna.

Avtorske pravice obdrži avtor članka. Avtorji dovolijo reviji Slovenska pediatrija, da objavi članek in se predstavi kot njegov izvirni izdajatelj. Avtorji podeljujejo vsem tretjim osebam pravico do svobodne uporabe članka pod pogojem, da so navedeni njegovi izvirni avtorji in podatki o objavi.
TRENUTNA ŠTEVILKA: letnik 28, 2021, št. 4183-188   /   SEKVENCIRANJE NASLEDNJE GENERACIJE PRI OBRAVNAVI OTROK Z AKUTNO LIMFOBLASTNO LEVKEMIJO
Klementina Črepinšek ,  Maruša Debeljak ,  Janez Jazbec

189-199   /   TAHIKARDIJE PRI NOVOROJENČKIH
Sandra Cerar ,  Miroslav Elek

200-206   /   PREHODNA LEVKEMIJA (PREHODNA MOTNJA MIELOPOEZE) PRI NOVOROJENČKU Z DOWNOVIM SINDROMOM
Vita Čas ,  Aneta Soltirovska Šalamon ,  Marko Kavčič

207-215   /   OBRAVNAVA OTROKA Z NUJNIM STANJEM
Ana Vrankar ,  Maja Primec ,  Nada Fujs ,  Kaja Podlogar ,  Janja Skubic ,  Boštjan Tomelj ,  Judita Kolenc ,  Ana Gianini ,  Anita Štih

216-222   /   VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSTOPKIH V ALERGOLOGIJI
Maja Čamernik ,  Dolores Pivk ,  Monika Tomazin ,  Mateja Hren

223-227   /   VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROK Z NESAMOMORILNIM SAMOPOŠKODBENIM VEDENJEM IN SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO TER POSEBNOSTI DAJANJA ZDRAVIL NA ODDELKU ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO
Metka Knez ,  Bojan Sladojević ,  Neža Oblak ,  Ana Gorenc ,  Aljaž Novak

228-231   /   POMOČ OTROKU V URGENTNI AMBULANTI
Lara Šuštar Pennone