Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 148-156
165
- PDF članka
Pregledni članek

NEONATALNE KONVULZIJE

D. Robek
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična Klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Soltirovska Šalamon
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična Klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Neonatalne konvulzije so najpogostejši znak nevrološke disfunkcije v prvih tednih življenja. Večinoma povzročajo simptome in se pojavljajo ob prehodnih ali trajnih motnjah v delovanju osrednjega živčevja v sklopu različnih etioloških dejavnikov. Klinična slika neonatalnih konvulzij se razlikuje od klinične slike pri večjih otrocih ali odraslih. Glede na etiološke in nekatere druge dejavnike neonatalne konvulzije povzročajo tudi trajne nevrološke posledice: cerebralno paralizo, duševno manjrazvitost in postneonatalno epilepsijo. Za oceno tveganja nevrološke okvare pri posameznem otroku ter zgodnjo prepoznavo in zdravljenje morebitnih razvojnih motenj je pomembna opredelitev kazalnikov napovedi izida bolezni. V prispevku opisujemo etiološke, klinične in terapevtske posebnosti s poudarkom na izidu bolezni pri otrocih z neonatalnimi konvulzijami.

Ključne besede: neonatalne konvulzije, novorojenček, dejavniki tveganja, izid.