Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 204-208
112
- PDF članka
Pregledni članek

RETINOBLASTOM

T. Prelog
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Tekavčič Pompe
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Retinoblastom je najpogostejši znotrajočesni tumor, ki se pojavlja pri 1/15–20.000 rojenih otrok. Navadno se kaže z belkastim odsevom v zenici in s škiljenjem, redkeje z rubeozo šarenice, hipopionom, hifemo itd. Pojavnost retinoblastoma je povezana s prisotnostjo gena RB1, ki ga dokažemo pri 85 % bolnikov z enostranskim retinoblastomom in pri vseh bolnikih z obojestransko prizadetostjo oči. Diagnozo postavimo z natančnim oftalmološkim pregledom s fundoskopijo, dodatno pa opravimo tudi ultrazvočno preiskavo (UZ) zrkel ter magnetnoresonančno slikanje (MRI) glave in zrkel. Glede na razširjenost bolezni bolnike razporedimo v skupine tveganja. Razvrstitev nam pomaga pri izbiri zdravljenja, ki je lahko operativno, lokalno (krioterapija, brahiterapija in transpupilarna termokemoterapija), pri razširjeni bolezni ali obojestranski prizadetosti oči tudi sistemsko. Preživetje otrok z retinoblastomom v razvitem svetu presega 95 %.

Ključne besede: retinoblastom, lokalno zdravljenje, kemoterapija.