Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 157-163
212
- PDF članka
Prikaz primera

SINDROM ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI – PRIKAZ PRIMERA

S. Korez
Otroški oddelek, SB Celje, Celje, Slovenija

M. Arnež
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Japljeva 2, 1525 Ljubljana

Izvleček

Sindrom Alica v čudežni deželi (angl. Alice in Wonderland syndrome, AIWS) obsega različne motnje zaznavanja, ki se lahko kažejo kot metamorfopsija (objekti imajo popačeno obliko), popačeno doživljanje lastnega telesa ter bizarno popačeno doživljanje velikosti, oblike, barv objektov in okolice. Določeni bolniki doživljajo mikropsijo (predmeti so manjši kot v resnici), teleopsijo (objekti se zdijo bolj oddaljeni, kot so v resnici), peleopsijo (objekti se zdijo bližje, kot so v resnici) ali makropsijo (objekti se zdijo večji glede na lastno telo). Spremenjeno je lahko zaznavanje časa (neizmerno hitro ali počasno dogajanje). Literarno osnovo je pred več kot 150 leti prispeval angleški pisatelj Lewis Carrol s fantazijsko pripovedjo »Alica v čudežni deželi«. Teorij o nastanku simptomov je več, osnova vseh pa naj bi bila slabša prekrvitev tistih delov možganov, v katerih potekajo vidne proge, oz. v vidnih centrih. Med možne vzročne dejavnike prištevamo okužbe, ki so najpogostejši vzrok, ter migreno, epilepsijo in zastrupitve. AIWS je pogostejši pri otrocih in mladostnikih. Potek bolezni je odvisen od osnovnega vzroka in je v večini primerov ob odsotnosti patološkega substrata benigen. V določenih primerih se kasneje razvije migrena ali epilepsija.

Ključne besede: sindrom Alica v čudežni deželi, migrena, epilepsija, okužbe.