Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 115-122
147
- PDF članka
Pregledni članek

PRIROJENA OKUŽBA Z VIRUSOM CITOMEGALIJE

N. Milenković Kikelj
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Šempeter pri Novi Gorici, Slovenija

G. Nosan
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična Klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Virus citomegalije (CMV) je najpogostejši povzročitelj prirojene virusne okužbe, saj je na svetovni ravni s CMV ob rojstvu okuženih 0,7 % živorojenih otrok. Pri 5–10 % primerov okužb je ob rojstvu klinično izražena določena stopnja CMV bolezni. Prvi znaki se lahko pokažejo tudi kasneje v zgodnjem otroštvu. Prirojena okužba s CMV je vodilni negenetski vzrok izgube sluha ter pomemben razlog različnih stopenj oviranosti v motoričnem in duševnem razvoju kasneje v življenju. Ker sta v obdobju novorojenčka možni tako prirojena kot pridobljena okužba s CMV, ki sta lahko klinično nemi ali izraženi, se soočamo z diagnostičnimi in terapevtskimi izzivi. Zato bi potrebovali enotna priporočila obravnave. V določenih primerih je namreč smiselno protivirusno zdravljenje, s katerim lahko ob pravočasni uvedbi zmanjšamo dolgoročne posledice okužbe. Zaradi dolgoročnih posledic klinično izraženih oblik okužbe s CMV se odpirajo vprašanja o možnih javnozdravstvenih ukrepih v prihodnosti.

Ključne besede: virus citomegalije, prirojena okužba, diagnosticiranje, zdravljenje, preprečevanje in nadzor.