Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 198-203
172
- PDF članka
Pregledni članek

LEDVIČNI TUMORJI PRI OTROCIH

S. Avčin
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

R. Kordič
Klinični oddelek za urologijo, Kirurška klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Slovenija

J. Blazina
Oddelek za patologijo, Onkološki inštitut, Ljubljana, Slovenija

L. Zadravec Zaletel
Oddelek za radioterapijo, Onkološki inštitut, Ljubljana, Slovenija

M. Debeljak
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Ledvične tumorje, ki predstavljajo 6–7 % vseh otroških malignomov, uvrščamo med pogostejše solidne tumorje pri otrocih. Večinoma se pojavijo do 5. leta starosti. Izmed vseh tumorjev je najpogostejši nefroblastom, t. i. Wilmsov tumor, ki se na eni ledvici pojavi pri 72 % bolnikov, z lokalnimi ali oddaljenimi zasevki pri 10 % bolnikov, na obeh ledvicah pa pri 7 % bolnikov. Ostali ledvični tumorji pri otrocih, kot so prirojeni mezoblastni nefrom, svetlocelični sarkom ledvice, maligni rabdoidni tumor ledvice, ledvičnocelični karcinom in drugi, predstavljajo preostalih 11 % tumorjev. Diagnostična obravnava, zdravljenje in sledenje otrok z ledvičnim tumorjem v Sloveniji potekajo v skladu s priporočili Mednarodnega združenja za obravnavo otrok z ledvičnim tumorjem (angl. SIOP Renal tumour study group). Zdravljenje obsega kemoterapijo, kirurško odstranitev tumorja in morebitnih zasevkov ter ob indikaciji tudi obsevanje ležišča tumorja, trebuha in/ali zasevkov. Načrtujemo ga glede na bolnikovo starost, bolezenski stadij in histološki podtip tumorja. Celokupno preživetje otrok z ledvičnim tumorjem je v splošnem dobro in pri bolnikih z lokalizirano boleznijo znaša 90 %, pri bolnikih z razširjeno obliko bolezni pa 75 %. Osnovni cilj boljše obravnave otrok z ledvičnim tumorjem je zdravljenje, ki vključuje nova znanja o bioloških značilnostih tumorja, predvsem pri histološko neugodnih podtipih ter ob ponovitvah bolezni.

Ključne besede: ledvični tumor pri otrocih, nefroblastom, obravnava, zdravljenje.