Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 123-130
273
- PDF članka
Prikaz primera

HEMOLITIČNO-UREMIČNI SINDROM – PREDSTAVITEV PRIMERA

L. Kragelj
Enota Šentvid, Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Kersnik Levart
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Hemolitično-uremični sindrom (HUS) je klinični pojem, ki praviloma zajema hkrati prisotne mikroangiopatsko neimunsko hemolitično anemijo, trombocitopenijo in akutno ledvično okvaro. HUS je tudi eden najpogostejših vzrokov akutne ledvične okvare pri otrocih. Tradicionalno razlikujemo med HUS z drisko (t. i. tipični HUS) in HUS brez driske (t. i. atipični HUS). Zaradi novih spoznanj danes HUS razvrščamo na primarni ali atipični HUS z motnjo v uravnavanju delovanja alternativne poti komplementnega sistema in sekundarni HUS, ki je posledica drugega opredeljenega stanja (najpogosteje okužbe). V prispevku najprej na kratko povzemamo osnovne značilnosti HUS, nato pa predstavljamo primer devetletne deklice z dokaj tipičnim potekom sekundarnega HUS ob okužbi z bakterijo Escherichia coli. Izpostavljamo tudi posebnosti, ki morda vplivajo na klinično odločanje in potek bolezni.

Ključne besede: hemolitično-uremični sindrom, Escherichia coli, otrok.