Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 306-307
133
- PDF članka
Izvleček

POZNA NEONATALNA SEPSA DVOJČKOV, OKUŽENIH S STREPTOKOKOM SKUPINE B

A. Stepišnik
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Izola, Izola, Slovenija

I. Cetin Lovšin
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Izola, Izola, Slovenija

B. Živin Filipič
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Izola, Izola, Slovenija

I. Smajla
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Izola, Izola, Slovenija

T. Priman
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Izola, Izola, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Streptokok skupine B (SGB) je vodilni povzročitelj neonatalne sepse v razvitih državah. V literaturi je opisanih le nekaj primerov pozne neonatalne sepse pri dvojčkih, največkrat nedonošenčkih. Izvor pozne okužbe ni povsem pojasnjen, morda gre za enteralen prenos z okuženim materinim mlekom. Bolniki in metode: Opisujemo primer dizigotnih dvojčkov (nosečnostna starost 35 tednov; porodna teža 2070 g oz. 2050 g), ki sta bila rojena vaginalno po indukciji poroda zaradi hepatopatije pri materi po 5 ur trajajočem razpoku plodovih ovojev 28-letni prvorodnici. Med nosečnostjo brisa na SGB ni niso opravili in mati peripartalno ni prejela antibiotične zaščite. Iz brisa sluhovoda, odvzetega po rojstvu, je pri dvojčku B porastel dobro občutljivi SGB, sicer pa je bil poporodni potek pri obeh povsem brez težav. Trinajstega dne po rojstvu je dvojček A izbruhal večerni obrok in začel zavračati hranjenje. Ponoči je telesna temperatura porasla do 39 °C, zjutraj pa so ga prinesli v sprejemno ambulanto. Ob sprejemu smo ugotavljali hipotonijo in hipoglikemijo. Bil je marmoriran in slabo odziven s podaljšanim kapilarnim povratkom. Ob intenzivnem zdravljenju z bolusi tekočine in glukoze, antibiotiki, bikarbonatom, infuzijo vazopresorjev in umetnim predihavanjem se je se stanje prehodno nekoliko izboljšalo. Nato so se pričele pojavljati prehodne bradikardije, ki so se popravile po kratkotrajnem oživljanju. Premestili smo ga v enoto intenzivne terapije, kjer je nekaj ur po prihodu po dolgem oživljanju umrl. V hemokulturi (HK) je porastel SGB. Istega dne smo bratca, dvojčka B, sprejeli na preventivno antibiotično intravensko zdravljenje. Ob sprejemu je bil klinično popolnoma brez težav, vrednosti vnetnih parametrov so bile nizke, izstopal je le nekoliko slabši porast telesne teže. V hemokulturi je tudi pri njem porastel SGB. SGB smo osamili tudi iz materinega mleka. Ob zdravljenju s penicilinom je pričel odlično pridobivati telesno težo, tako dečkove kot tudi materine kužnine pa so postale sterilne. Zaključki: Pozna neonatalna sepsa je življenje ogrožajoče stanje. Zaradi ne povsem poznane patogeneze bolezni nimamo učinkovitih preventivnih strategij. Med ogrožene skupine uvrščamo nedonošenčke, pri katerih moramo starše še posebej opozoriti na zgodnje znake bolezni in jim podati navodila glede ukrepanja. V redkih primerih, ko zboli eden od dvojčkov, moramo z velikim sumom na možno okužbo obravnavati tudi sorojenca.

Ključne besede: nedonošenček, okužba, intenzivno zdravljenje.