Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 174-180
109
- PDF članka
Pregledni članek

ZDRAVLJENJE NEVROBLASTOMA V SLOVENIJI V OBDOBJU 2007–2017

M. Česen Mazić
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku opisujemo najnovejšo razdelitev bolnikov z nevroblastomom in zdravljenje posameznih podskupin. Natančno opisujemo potek in zdravljenje posebne in redke oblike metastatskega nevroblastoma pri dojenčkih. Zdravljenje nevroblastoma z visokim tveganjem za ponovitev bolezni je intenzivno in obsega vse elemente sodobnega specifičnega onkološkega zdravljenja. Dejavno sodelovanje v raziskavi HR NBL 1 je bolnikom v Sloveniji omogočilo dostop do imunoterapije in zdravljenja v skladu z najnovejšimi smernicami.

Ključne besede: nevroblastom, zasevki, genetika.