Vsebina številke


letnik 29, 2022, št. Supplement


854
016-018   /   UPORABA OBPOSTELJNEGA ULTRAZVOKA V PREHOSPITALNEM OKOLJU PRI OTROCIH
Gregor Prosen

019-021   /   POGLED RADIOLOGA NA USMERJENE ULTRAZVOČNE PREISKAVE NERADIOLOGOV
Damjana Ključevšek, Dubravka Vidmar, Gregor Prosen

022-025   /   FIZIOLOŠKO TEŽKA INTUBACIJA KRITIČNO BOLNEGA OTROKA
Maja Pavčnik

026-029   /   OSNOVE NEINVAZIVNEGA IN INVAZIVNEGA PREDIHAVANJA PRI NOVOROJENČKIH IN PRI DOJENČKIH
Matevž Trdan, Lilijana Kornhauser-Cerar

030-032   /   OSNOVE NEINVAZIVNEGA IN INVAZIVNEGA PREDIHAVANJA PRI OTROCIH
Luka Camlek

034-037   /   POJAV VRTOGLAVICE PRI ŠTIRILETNEM DEČKU PO PRVEM POJAVU NEFROTSKEGA SINDROMA OB PREBOLEVANJU KORONAVIRUSNE OKUŽBE
Aleksandra Vujović, Tanja Kersnik Levart

038-043   /   MENINGOKOKNI MENINGITIS
Uršula Belingar, Tina Plankar Srovin, Tanja Avramoska, Nataša Berden

044-048   /   ECZEMA COXSACKIUM
Maja Krajnc, Maja Starbek Zorko

049-051   /   17-LETNIK S PRIMARNIM HERPETIČNIM (HSV-1) GINGIVOSTOMATITISOM OB HKRATNEM COVIDU-19
Jasmina Dovnik, Liza Lea Lah

053-054   /   PRVA VSESLOVENSKA RAZISKAVA O SOOČANJU IN REŠEVANJU ETIČNIH DILEM MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI
Rok Kučan, Jon Grošelj, Miha Oražem, Urh Grošelj, Vanja Erčulj, Jaro Lajovic, Ana Borovečki, Blaž Ivanc

055-056   /   VPLIV GENOTIPA MYCOPLASMA PNEUMONIAE P1 NA KLINIČNO SLIKO AKUTNE OKUŽBE SPODNJIH DIHAL PRI OTROCIH
Jasna Rodman Berlot, Uroš Krivec, Tatjana Mrvič, Rok Kogoj, Darja Keše

057-058   /   ZNANJE ZDRAVNIKOV IN BOLNIKOV V SREDNJI EVROPI O CELIAKIJI
Petra Rižnik, Luigina de Leo, Jasmina Dolinšek, Judit Gyimesi, Martina Klemenak, Berthold Koletzko, Sibylle Koletzko, Tunde Koltai, Ilma Rita Korponay-Szabó, Tomaž Krenčnik, Marina Milinović, Tarcisio Not, Goran Palčevski, Daniele Sblattero, Katharina Julia Werkstetter, Jernej Dolinšek

059-060   /   VPLIV IZMENJALNE TRANSFUZIJE V OBDOBJU NOVOROJENČKA NA OBOLEVNOST, AVTOIMUNOST IN IMUNSKI ODZIV PO CEPLJENJU
Gregor Nosan, Darja Paro Panjan, Alojz Ihan, Andreja Nataša Kopitar, Saša Čučnik, Tadej Avčin

061-062   /   CILJNI ČAS V ZAŽELENEM OBMOČJU: SODOBNA PRIPOROČILA ZA SPREMLJANJE UREJENOSTI SLADKORNE BOLEZNI
Klemen Dovč, Tadej Battelino

063-064   /   SPREMEMBE V METILACIJI DNK PRI PERIODIČNIEM VROČINSKEM SINDROMU Z AFTAMI, TONZILITISOM IN ADENITISOM
Ema Lovšin, Jernej Kovač, Tine Tesovnik, Nataša Toplak, Daša Perko, Tomaž Rozmarič, Maruša Debeljak, Tadej Avčin

065-066   /   PROGNOSTIČNI POMEN NEKATERIH DIAGNOSTIČNIH METOD ZA DOLGOROČNI RAZVOJNO-NEVROLOŠKI IZID ZDRAVLJENJA Z OHLAJANJEM PRI NOVOROJENČKIH S HIPOKSIČNO-ISHEMIČNO ENCEFALOPATIJO
Anja Troha Gergeli, Andreja Škofljanec, David Neubauer, Darja Paro Panjan, Jana Kodrič, Damjan Osredkar

068-076   /   RAZVOJ PEDIATRIČNE GASTROENTEROLOGIJE
Dušanka Mičetić Turk

077-079   /   PREHRANSKO ZDRAVLJENJE KRONIČNIH VNETNIH ČREVESNIH BOLEZNI
Rok Orel

080-084   /   HELICOBACTER PYLORI IN CHILDREN: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Maria Teresa Fioretti, Erasmo Miele

084-086   /   OBRAVNAVA OTROK S CELIAKIJO IN Z DRUGIMI OBLIKAMI PREOBČUTLJIVOSTI NA GLUTEN
Jernej Dolinšek

087   /   PERKUTANA GASTROSTOMA PRI OTROCIH – POSODOBLJENE SMERNICE
Matjaž Homan

089-090   /   KAKO ZASLONI VPLIVAJO NA OTROKE IN MLADOSTNIKE?
Mateja Vintar Spreitzer

091-095   /   ORGANIZACIJA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA TER CEPLJENJE OTROK IN MLADOSTNIKOV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
Špela Žnidaršič Reljič, Andreja Borinc Beden, Anita Jagrič Friškovec, Denis Baš

096-097   /   AKTIVNOSTI NA PODROČJU OZAVEŠČANJA LAIČNE JAVNOSTI IN IZOBRAŽEVANJA STROKOVNE JAVNOSTI TER SODELOVANJE Z MEDIJI
Anja Radšel, Jasna Čuk Rupnik

098-100   /   NASILJE NAD ZDRAVSTVENIMI DELAVCI V PRIMARNI PEDIATRIČNI AMBULANTI MED PANDEMIJO COVID-19
Andrejka Močnik, Katarina Vidmar

102-110   /   IZZIVI SODOBNE PEDIATRIČNE PALIATIVNE OSKRBE
Anamarija Meglič

111-112   /   NEVROLOŠKI SIMPTOMI V PEDIATRIČNI PALIATIVNI OSKRBI
Tanja Loboda, Nataša Šuštar

113-115   /   OBRAVNAVA BOLEČINE V PEDIATRIČNI PALIATIVNI OSKRBI
Simona Avčin

116-117   /   OBRAVNAVA SIMPTOMOV S STRANI PREBAVIL V PEDIATRIČNI PALIATIVNI OSKRBI
Matjaž Homan

118-120   /   OBRAVNAVA SIMPTOMOV S STRANI DIHAL V PEDIATRIČNI PALIATIVNI OSKRBI
Dušanka Lepej, Saša Šetina Šmid, Majda Oštir

121-122   /   KOMUNIKACIJA IN KOORDINACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU V PEDIATRIČNI PALIATIVNI OSKRBI
Majda Oštir, Sara Bertok

123-124   /   PSIHOLOŠKA PODPORA V PEDIATRIČNI PALIATIVNI OSKRBI
Petra Lešnik Musek

126-127   /   AICARDIJEV SINDROM: PREDSTAVITEV PRIMERA NEDONOŠENKE
Selena Benedik, Manca Kapus Pavlič, Tanja Premru Sršen, Nuška Pečarič Meglič, Tina Vipotnik Vesnaver, Manca Tekavčič Pompe, Marija Volk, Aneta Soltirovska Šalamon, Štefan Grosek

128-129   /   PRIKAZ PRIMERA: SLOVENSKA BOLNICA Z NETHERTONOVIM SINDROMOM S TEŽKIM KLINIČNIM POTEKOM
Andreja Kauran, Meta Smerkolj, Matjaž Homan, Olga Točkova, Manca Velkavrh, Maruša Debeljak, Urška Mahne, Jana Lozar Krivec, Petja Fister, Darja Paro Panjan, Tadej Avčin, Gašper Markelj

130-131   /   PREGLED BOLNIKOV Z NETHERTONOVIM SINDROMOM V SLOVENIJI V ZADNJIH 30 LETIH
Meta Smerkolj, Andreja Kauran, Olga Točkova, Manca Velkavrh, Nina Emeršič, Maruša Debeljak, Aleš Maver, Gorazd Rudolf, Mateja Starbek Zorko, Vlasta Dragoš, Tadej Avčin, Gašper Markelj

132-133   /   PREDTRANSPLANTACIJSKO ZDRAVLJENJE Z VIRUSNO SPECIFIČNIMI LIMFOCITI T PRI BOLNIKU Z REDKO PRIROJENO OKVARO IMUNOSTI–ARPC1B DEFICIENCO IN EBV LIMFOPROLIFERATIVNO BOLEZNIJO
Gašper Markelj, Primož Poženel, Tomaž Prelog, Tina Plankar Srovin, Špela Markelj, Urban Švajger, Barbara Jezeršek Novaković, Tadej Avčin

134   /   KRVAVITEV V NADLEDVIČNO ŽLEZO PRI NOVOROJENČKU: ANALIZA PODATKOV NA KLINIČNEM ODDELKU ZA PERINATOLOGIJO GINEKOLOŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA V OBDOBJU 2002–2021
Laura Sušnik, Štefan Grosek

135-136   /   ULTRAZVOČNA ELASTOGRAFIJA – PILOTNA ŠTUDIJA: NAŠE IZKUŠNJE PRI PEDIATRIČNI POPULACIJI IN MLADIH ODRASLIH
Mirjam Močnik, Sonja Golob Jančič, Nataša Marčun Varda

137-138   /   VLOGA URATA PRI OCENI SRČNO-ŽILNEGA SISTEMA Z MERJENJEM HITROSTI PULZNEGA VALOVANJA
Mirjam Močnik, Sonja Golob Jančič, Martina Filipič, Martina Filipič, Nataša Marčun Varda

139-140   /   DIFERENCIALNA DIAGNOZA KAŠLJA IN DISPNEJE PRI DEFICIENCI GATA2
Mark Kačar, Marko Kavčič, Saša Šetina Šmid, Tina Plankar Srovin, Izidor Kern, Malena Aldeco, Simona Lucija Avčin, Maruša Debeljak, Tadej Avčin, Gašper Markelj

141   /   HIDROCEFALUS PO NEONATALNEM MENINGITISU, POVZROČENEM Z BAKTERIJO LISTERIA MONOCYTOGENES
Tina Perme

142-143   /   SINDROM KABUKI – PRIKAZ PRIMERA
Ana Spirovska, Tina Perme, Andreja Trojner Bregar, Marijana Trivić, Mihael Rogač, Dušanka Lepej, Nuška Pečarič Meglič, Štefan Grosek

144   /   SRČNO-ŽILNO TVEGANJE IN TELESNA SESTAVA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
Sonja Golob Jančič, Mirjam Močnik, Marjetka Švigelj, Nataša Marčun Varda

145-146   /   NENADEN NEPRIČAKOVAN KOLAPS NOVOROJENČKA URO IN POL PO ROJSTVU
Domen Robek, Maruša Herzog