Vsebina številke


letnik 27, 2020, št. 2


287
51-55   /   OBRAVNAVA DEČKOV Z NESPUŠČENIMI MODI
Robert Kodrič ,  Jernej Strojinc ,  Mateja Jakopec

56-65   /   CHIARIJEVE MALFORMACIJE PRI OTROCIH
Peter Spazzapan ,  Jure Guntar ,  Borut Prestor

66-71   /   VIDEOTORAKOSKOPSKA KIRURGIJA PRI OTROCIH
Matevž Srpčič

72-76   /   KONTINENCA ZA BLATO PO REKONSTRUKCIJI ANOREKTALNIH MALFORMACIJ
Polona Studen Pauletič

77-80   /   UKLEŠČENE DIMELJSKE KILE PRI OTROCIH
Polona Studen Pauletič

81-85   /   HIRSCHSPRUNGOVA BOLEZEN − ZGODNJI IN POZNI ZAPLETI
Jože Maučec ,  Julija Pavčnik ,  Diana Gvardijančič