Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2020; 27: 56-65

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-2-02

25
- PDF članka
Izvirni znanstveni članek

CHIARIJEVE MALFORMACIJE PRI OTROCIH

Peter Spazzapan
Enota za otroško nevrokirurgijo, Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Jure Guntar
Enota za otroško nevrokirurgijo, Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Borut Prestor
Enota za otroško nevrokirurgijo, Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišče. Chiarijeve malformacije so raznolika klinična in radiološka stanja, za katere je značilna herniacija romboencefalnih struktur preko velike zatilne odprtine (VZO). Chiarijeve malformacije so lahko simptomatske ali brezsimptomne. O načinu zdravljenja se odločimo glede na patofiziološki proces, ki je privedel do njihovega nastanka, in glede na klinično sliko. Material, preiskovanci in metode. Preiskali smo otroke s Chiarijevo malformacijo, ki smo jih v obdobju 2015−2018 pregledali v Enoti za otroško nevrokirurgijo UKC Ljubljana. Rezultati. Obravnavali smo 45 otrok s Chiarijevo malformacijo, izmed njih 39 otrok s Chiarijevo malformacijo tipa 1 (CIM) in šest otrok s Chiarijevo malformacijo tipa 2 (CIIM). CIM smo v 9 primerih zdravili operativno, CIIM pa smo na ta način zdravili le v enem primeru. Zaključki. Chiarijeve malformacije so posledica različnih patofizioloških procesov. Njihovo poznavanje je pomembno zaradi pravilne odločitve o ustreznem načinu zdravljenja.

Ključne besede: Chiari malformacija, hidrocefalus, intrakranialni tlak, kraniocervikalni prehod