Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2020; 27: 66-71

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-2-03

23
- PDF članka
Pregledni znanstveni članek

VIDEOTORAKOSKOPSKA KIRURGIJA PRI OTROCIH

Matevž Srpčič
Klinični oddelek za torakalno kirurgijo SPS Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Videotorakoskopska kirurgija (angl. video assisted thoracoscopic surgery, VATS) je minimalno invaziven način izvajanja posegov v prsnem košu. Na tak način danes opravljamo sko-raj vse posege, ki smo jih nekdaj izvajali “odprto”. Prednosti VATS so manjša operacijska rana, manj bolečin, hitrejše okrevanje, krajša hospitalizacija ter dolgoročno boljši funkcionalni in kozmetični rezultat. V prispevku podajamo pregled značilnosti videotorakoskop-skih posegov v primerjavi z odprtimi posegi, predstavljamo posebnosti pri anesteziji in njihovi tehnični izvedbi ter opisujemo lastne izkušnje. Posege VATS najpogosteje opravljamo zaradi okužb plevralnega prostora in so danes zamenjali odprte posege. Pomemben del videotorakoskopskih posegov so odstranitve in biopsije pljučnega parenhima zaradi prirojenih anomalij, bolezni pljučnega intersticija, pnevmotoraksa ali malignih bolezni. Biopsija ali resekcija VATS je lahko potrebna zaradi cist ali tumorjev medpljučja. Operiramo tudi prirojene diafragmalne kile ali eventeracije. Operacije na požiralniku so redke, a torakoskopsko povsem izvedljive. Na KO za torakalno kirurgijo UKC Ljubljana izvajamo videotorakoskopske posege pri otrocih od leta 2009. Pri otrocih v starosti od enega dneva do 16 let smo opravili skupno 60 posegov. Operirali smo 8 bolnikov v prvem letu starosti in 36 bolnikov, mlajših od 6 let. Pri večino posegov je pristop VATS danes prva izbira. Otrokom prinaša očitne koristi, zato je v splošnem dobro sprejet. Z napredkom znanja in opremljenosti pričakujemo nadaljnji razvoj.

Ključne besede: VATS, videotorakoskopija, otroška kirurgija, minimalno invazivna kirurgija