Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2020; 27: 77-80

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-2-05

20
- PDF članka
Pregledni znanstveni članek

UKLEŠČENE DIMELJSKE KILE PRI OTROCIH

Polona Studen Pauletič
Oddelek otroške kirurgije , Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Uvod. Pri otrocih je dimeljska kila najpogostejše stanje, ki zahteva kirurško zdravljenje. Ker ukleščena kila lahko ogroža prekrvitev črevesa, je nujno stanje. Ukleščeno kilo moramo pravočasno prepoznati in ustrezno ukrepati. Metode. Pregledali smo literaturo in opravili statistični pregled obravnav ukleščenih kil v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v petletnem obdobju od januarja 2015 do septembra 2019. Rezultati. Po navedbah v literaturi delež ukleščenih kil pri otrocih ocenjujejo na 0,9−3 %. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana smo v obdobju od januarja 2015 do septembra 2019 obravnavali 32 ukleščenih kil in jih v 12 primerih uspešno reponirali. Sicer smo v tem obdobju pri otrocih elektivno operirali 897 dimeljskih kil. Delež ukleščenih kil je bil 2,1 %. Zaključek. Delež ukleščenih kil pri nas je primerljiv s podatki v literaturi. Za otroke do 2. leta starosti je smiselna centralizirana obravnava v ustanovah z ustrezno usposobljenim osebjem, ki otrokom nudi optimalno predoperativno oskrbo ter medoperativno in pooperativno podporo. Na vsak način moramo ukleščene kile čim prej prepoznati in jih reponirati.

Ključne besede: dimeljska kila otroci, ukleščena kila