Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2020; 27: 51-55

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-2-01

31
- PDF članka
Pregledni znanstveni članek

OBRAVNAVA DEČKOV Z NESPUŠČENIMI MODI

Robert Kodrič
Oddelek za otroško kirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Jernej Strojinc
Oddelek za urologijo, Kirurški sektor, Splošna bolnišnica Novo mesto, Novo mesto, Slovenija

Mateja Jakopec
Oddelek za otroško kirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Kriptorhidizem je ena najpogostejših prirojenih nepravilnosti pri novorojenih dečkih. Dejavnika tveganja sta nedonošenost in nizka porodna teža. Diagnozo postavimo s kliničnim pregledom, slikovno diagnosticiranje pa ne vpliva bistveno na odločitev glede nadaljnje obravnave. Zdravljenje je kirurško. Po priporočilih naj bi dečke operirali med 6. in 12. mesecem starosti, najkasneje do 18. meseca starosti. Obojestranski kriptorhidizem je prisoten v 30 % primerov in neugodno vpliva na plodnost. Dečkom, ki so bili zdravljeni zaradi nespuščenih mod, zaradi večje verjetnosti nastanka raka mod kasneje v življenju svetujemo redno samopregledovanje.

Ključne besede: kriptorhidizem, nespuščeno modo, orhidopeksija, rak moda