Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2020; 27: 72-76

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-2-04

16
- PDF članka
Pregledni znanstveni članek

KONTINENCA ZA BLATO PO REKONSTRUKCIJI ANOREKTALNIH MALFORMACIJ

Polona Studen Pauletič
Oddelek otroške kirurgije, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku predstavljamo anorektalne malformacije. Kirurško zdravljenje danes omogoča, da lahko novorojenček neovirano odvaja blato. Če dokončne enostopenjske rekonstrukcije ne moremo izvesti, je potrebna večstopenj-ska obravnava z izpeljavo stome. Praviloma velja, da imajo otroci z manj kompleksnimi malformacijami kasneje večjo možnost nadzora nad odvajanjem blata, a žal tudi večje tveganje zaprtja, medtem ko imajo otroci z bolj kompleksnimi malformacijami slabše razvite mišice ter spremenjeni motiliteto in senzibiliteto z manjšo možnostjo vzpostavitve popolne kontinence za blato. Po operaciji moramo poskrbeti za redno spremljanje in preprečevanje zaprtja. Vzpostaviti moramo dosledni ritem odvajanja, kar dosežemo s prehranskimi prilagoditvami ali z uporabo odvajal. Ob uhajanju blata se lahko poslužujemo klistiranja, ki ga vedno prilagodimo posamezniku. Inkontinenca za blato kot posledica operativnega posega je redkost.

Ključne besede: anorektalne malformacije, kirurško zdravljenje, kontinenca za blato, šola odvajanja blata