Vsebina številke


letnik 26, 2019, št. 2


240
51-55   /   NAČINI ENTERALNEGA HRANJENJA PRI OTROKU
E. Šmid ,  A. Lajhar

56-60   /   OCENA IN VZDRŽEVANJE PREHODNOSTI ZGORNJIH DIHALNIH POTI PRI OTROKU
M. Zupan ,  H. Leskovec

61-65   /   PREHRANSKA OBRAVNAVA AKUTNO BOLNEGA OTROKA
A. Mezek ,  A. Širca Čampa

66-71   /   ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA HIDRIRANJA PRI BOLNEM OTROKU
J. Horvat ,  I. Novšak

72-76   /   IZRAČUNAVANJE ODMERKOV ZDRAVIL IN NJIHOVO DAJANJE
T. Sabadin ,  K. Rauter ,  T. Mihelič ,  M. Čamernik

77-82   /   VARNOST PRI DAJANJU PARENTERALNIH ZDRAVIL PRI OTROCIH
P. Robnik ,  A. Šuligoj ,  M. Oštir ,  D. Mušič

83-87   /   SPECIALNA ZNANJA V PEDIATRIČNI ZDRAVSTVENI NEGI
A. Štih