Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 77-82


Pregledni članek

VARNOST PRI DAJANJU PARENTERALNIH ZDRAVIL PRI OTROCIH

P. Robnik
Sprejemna urgentna ambulanta, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana

A. Šuligoj
Sprejemna urgentna ambulanta, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana

M. Oštir
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

D. Mušič
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Zdravilo lahko vnesemo v telo tudi tako, da se izognemo pre-bavilom (parenteralno), v obliki injekcije v mišico in podkožje ali z nanosom na kožo. Priprava in dajanje zdravil od medicinske sestre zahtevata natančnost in zbranost. Z upoštevanjem pravila “10 P” medicinska sestra zagotavlja varnost pri dajanju zdravila in preprečuje tveganje napak. Pri dajanju zdravila se mora držati zdravnikovega predpisa in upoštevati navodila izvajalca glede uporabe zdravila. Nezdružljivost zdravil je posledica kemijskih procesov, do katerih pride pri mešanju dveh ali več nestabilnih učinkovin. Posledice so lahko spremenjena sestava, barva ali viskoznost zdravila oz. tekočine in neučinkovitost zdravila pri zdravljenju bolezni. Odkloni pri dajanju zdravil so najpogosteje povezani z dejavniki s strani zdravstvenega osebja. Največ napak se zgodi pri kompleksnem izračunavanju odmerkov zdravil. Težave pri komunikaciji in sodelovanju so po izsledkih raziskav najbolj pomemben napovedni dejavnik škode, povezane z zdravjem, v zdravstvenih ustanovah. Strukturirano komunikacijsko orodje SBAR (angl. Situation, Background, Assessment, Recommendation), ki pomeni “stanje, ozadje, ocena, priporočila”, bi bilo nadvse koristno za učinkovito obveščanje o bolnikovem stanju, zmanjšanje tveganja neželenih dogodkov, spodbujanje bolnikove varnosti, izboljšanje kakovosti oskrbe in večje zadovoljstvo izvajalcev zdravstvenih storitev.

Ključne besede: otrok, zdravilo, medicinska sestra, parenteralno dajanje, komunikacija, odklon


PDF članka