Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 51-55


Pregledni članek

NAČINI ENTERALNEGA HRANJENJA PRI OTROKU

E. Šmid
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

A. Lajhar
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika,Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pravilna prehrana je pomembna v vseh življenjskih obdob-jih. Zadosten vnos hranilnih snovi je odločilen predvsem v obdobju rasti in razvoja. Če otrok ne more požirati, poskušamo zadosten energijski vnos zagotoviti z enteralno prehrano, tj. hranjenjem po hranilni cevki. Enak način prehrane uporabljamo pri otrocih s povečanimi energijskimi potreba-mi zaradi kroničnih bolezni in pri zdravljenju s posebnimi dietami. Hranjenje po nazogastrični sondi uporabljamo pri otrocih, ki potrebujejo hranjenje po cevki manj kot mesec dni, medtem ko otroke, ki potrebujejo enteralni način prehrane dlje, hranimo preko gastrostome ali jejunostome.

Ključne besede: enteralna prehrana, nazogastrična sonda, gastrostoma, jejunostoma, zdravstvena nega


PDF članka