Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 61-65


Pregledni članek

PREHRANSKA OBRAVNAVA AKUTNO BOLNEGA OTROKA

A. Mezek
Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

A. Širca Čampa
Klinični oddelek za endokrinologijo, presnovne bolezni in diabetes, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku predstavljamo priporočila za prehransko obravnavo dojenčkov, otrok in mladostnikov v bolnišnicah. Pomembna sta timski (tj. multidisciplinarni) način prehranske obravnave in zgodnje odkrivanje prehransko ogroženih pediatričnih bolnikov. V prispevku predstavljamo metode, ki jih uporabljamo pri ocenjevanju prehranskega stanja bolnih otrok.

Ključne besede: prehranska obravnava otrok, timska obrav-nava, prehranska oskrba, rastne krivulje


PDF članka