Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2019; 26: 72-76


Pregledni članek

IZRAČUNAVANJE ODMERKOV ZDRAVIL IN NJIHOVO DAJANJE

T. Sabadin
Klinični oddelek otroške, mladostniške in razvojne nevrologije, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

K. Rauter
Klinični oddelek za otroško onkologijo in hematologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

T. Mihelič
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

M. Čamernik
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pri pediatričnih bolnikih so dajanje zdravil, odmerjanje zdravil in preračunavanje zdravil izjemno pomembni. Pri nujnih stanjih zdravila pogosto vnašamo intranazalno, bukalno ali rektalno. Tovrstni načini dajanja so za prejemnika bistveno manj neugodni in tudi bolj varni. Podkožna infuzija, ki so jo v 40. letih prejšnjega stoletja v pediatriji uvedli za zdravljenje dehidracije, je varen, udoben in cenovno ugoden način nadomeščanja tekočin in dajanja nekaterih zdravil. Subkutano infuzijo priporočajo tudi v najnovejših smernicah.

Ključne besede: izračunavanje odmerkov, podkožna infuzija, elastomerna črpalka, bukalno, intranazalno, rektalno


PDF članka