Vsebina številke


letnik 20, 2013, št. 4


241
230-240   /   POMEN PROFILAKSE S PREBIOTIKI IN PROBIOTIKI PRI KRITIČNO BOLNIH NEDONOŠENČKIH IN NOVOROJENČKIH
I. Lazar, M. Derganc

241-251   /   NEUSPEVANJE PRI OTROKU
V. Kerin, J. Brecelj

252-260   /   PREZGODNJA PUBERTETA PRI DEČKIH: PRIKAZ PRIMEROV
N. Lipar, M. Avbelj Stefanija, N. Bratina, N. Bratanič

261-268   /   PREPREČEVANJE VNETJA USTNE SLUZNICE PRI OTROCIH, KI PREJEMAJO KEMOTERAPIJO
U. Potočnik, J. Jazbec, T. Tomaževič