Vsebina številke


letnik 20, 2013, št. 4


117
230-240   /   POMEN PROFILAKSE S PREBIOTIKI IN PROBIOTIKI PRI KRITIČNO BOLNIH NEDONOŠENČKIH IN NOVOROJENČKIH
I. Lazar ,  M. Derganc

241-251   /   NEUSPEVANJE PRI OTROKU
V. Kerin ,  J. Brecelj

252-260   /   PREZGODNJA PUBERTETA PRI DEČKIH: PRIKAZ PRIMEROV
N. Lipar ,  M. Avbelj Stefanija ,  N. Bratina ,  N. Bratanič

261-268   /   PREPREČEVANJE VNETJA USTNE SLUZNICE PRI OTROCIH, KI PREJEMAJO KEMOTERAPIJO
U. Potočnik ,  J. Jazbec ,  T. Tomaževič