Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 230-240


Pregledni članek

POMEN PROFILAKSE S PREBIOTIKI IN PROBIOTIKI PRI KRITIČNO BOLNIH NEDONOŠENČKIH IN NOVOROJENČKIH

I. Lazar
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kranj, Slovenija

M. Derganc
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pozna neonatalna sepsa in nekrotizirajoči enterokolitis sta pomembna vzroka obolevnosti in smrtnosti nedonošenčkov, posebej tistih z zelo nizko in izjemno nizko porodno težo. Pomemben vzročni dejavnik je sprememba normalne črevesne mikrobiote, ki je v veliki meri posledica odsotnosti zaščitne komenzalne flore ter prevlade patogenih bakterij. Normalna črevesna mikrobiota preprečuje rast patogenih bakterij, zagotavlja zaščitni sloj sluzi in trdnost povezave epitelnih celic črevesa ter uravnava imunski odgovor novorojenčkovega črevesa. Črevo tako postane pomemben vir patogenih bakterij, kar lahko vodi celo do nekrotizirajočega enterokolitisa in/ali sepse. Za normalizacijo črevesne flore vse pogosteje uporabljamo eksogene probiotike, s katerimi naj bi uspeli zmanjšati pojavnost pozne neonatalne sepse. Številne raziskave kažejo, da probiotiki uspešno zmanjšujejo pogostost nekrotizirajočega enterokolitisa, na pogostost sepse pa nimajo pomembnega vpliva. Raziskav o vlogi prebiotikov pri nedonošenčkih je bistveno manj. V prispevku podajamo pregled dosedanjih izsledkov v strokovni literaturi ter predstavljamo problematiko preprečevanja sepse in nekrotizirajočega enterokolitisa s probiotiki in prebiotiki, predvsem pri nedonošenčkih z zelo nizko in izjemno nizko porodno težo.

Ključne besede: pozna neonatalna sepsa, nekrotizirajoči enterokolitis, nedošenčki z zelo nizko porodno težo, probiotiki, prebiotiki.


PDF članka