Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 241-251


Pregledni članek

NEUSPEVANJE PRI OTROKU

V. Kerin
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Brecelj
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Neuspevanje (nepridobivanje na telesni teži in višini) se pri otrocih najpogosteje pojavlja v zgodnjem obdobju in je posledica pomanjkljivega vnosa kalorij. Otroci za rast in razvoj nujno potrebujejo zadosten vnos ustreznih hranil. Tveganje neuspevanja je veliko predvsem pri otrocih, ki živijo v revščini, ter pri otrocih s kroničnimi boleznimi. Diagnozo neuspevanje postavimo na osnovi antropometričnih meritev telesne teže in dolžine/višine za določeno starost. Opredelitve in mejne vrednosti so raznolike. Najpogosteje uporabljamo opredelitev, da o neuspevanju govorimo pri telesni teži za starost pod 5. percentilno krivuljo oz. pri telesni teži za telesno višino pod 5. percentilno krivuljo in znižanju telesne teže za dve ali več glavni percentilni krivulji. Neuspevanjeje posledica nezadostnega energijskega vnosa, nezadostnega vsrkavanja, povečanih izgub ali porabe, motenega izkoristka ali kombinacije navedenih mehanizmov. Ob ugotavljanju vzrokov moramo upoštevati tudi otrokov razvojni stadij in okolje. Načini diagnosticiranja in zdravljenja so odvisni predvsem od vzroka. Pogosto je neuspevanje rezultat več dejavnikov: zdravstvenih, psiholoških, socialnih, okoljskih in ekonomskih.

Ključne besede: dojenček, malček, neuspevanje, antropometrične meritve, rast, razvoj otroka, dejav-niki tveganja, revščina.


PDF članka