Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 252-260


Prikaz primera

PREZGODNJA PUBERTETA PRI DEČKIH: PRIKAZ PRIMEROV

N. Lipar
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Avbelj Stefanija
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

N. Bratina
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bratanič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Prezgodnja puberteta je pojav sekundarnih spolnih znakov pred 8. letom starosti pri deklicah in pred 9. letom starosti pri dečkih. Razlikujemo centralno prezgodnjo puberteto in periferno prezgodnjo puberteto. Pri dečkih je prezgodnja puberteta pogosto organsko pogojena, zato smo se odločili za prikaz dveh primerov prezgodnje pubertete pri dečkih. V prvem primeru predstavljamo triletnega dečka s periferno prezgodnjo puberteto, ki jo je povzročil adrenokortikalni karcinom, v drugem pa 15-mesečnega dečka s centralno prezgodnjo puberteto. Med možnimi vzroki centralne prezgodnje pubertete pri obravnavanem dečku je tudi cista Rathkejeve vreče.

Ključne besede: prezgodnja puberteta, dečki, adrenokortikalni karcinom, cista Rathkejeve vreče.


PDF članka