Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 261-268


Raziskovalni članek

PREPREČEVANJE VNETJA USTNE SLUZNICE PRI OTROCIH, KI PREJEMAJO KEMOTERAPIJO

U. Potočnik
Odsek za dentalno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

J. Jazbec
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Tomaževič
Oddelek za otroško in preventivno zobozdravstvo, Stomatološka klinika, Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Kemoterapija je navadno prva izbira zdravljenja raka pri otrocih. Kljub napredku v razvoju kemoterapije se še vedno pojavljajo klinično pomembni in včasih celo terapevtsko omejujoči neželeni učinki, med katere uvrščamo tudi vnetje ustne sluznice (oralni mukozitis). V prispevku predstavljamo raziskavo, ki je potekala na Kliničnem oddelku za otroško hematologijo in onkologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani od avgusta 2012 do julija 2013. Z raziskavo smo želeli preučiti uspešnost preprečevanja oralnega mukozitisa z raztopino kalcija in fosfata (Caphosol® (EUSA Pharma, Oxford, Velika Britanija)). V raziskavo smo povabili in vključili 18 bolnikov (9 v testno skupino in 9 v kontrolno skupino), zaključilo pa jo je 16 bolnikov (7 v testni skupini in 9 v kontrolni skupini). Bolniki v testni skupini so poleg standardiziranega protokola nege ustne sluznice uporabljali tudi raztopino kalcija in fosfata. V testni skupini smo prepoznali v povprečju 0,9±0,9 vseh epizod oralnega mukozitisa na bolnika, v kontrolni skupini pa 2,6±1,7 epizod. Razlike v številu vseh epizod oralnega mukozitisa na bolnika so bile med skupinama statistično značilne (p=0,023). Na osnovi rezultatov menimo, da se je število epizod oralnega mukozitisa pri bolnikih, ki so ustno votlino izpirali z raztopino kalcija in fosfata, v primerjavi s številom epizod pri bolnikih, ki raztopine niso uporabljali, pomembno zmanjšalo.

Ključne besede: zdravljenje raka, otroci, oralni mukozitis, raztopina kalcija in fosfata.


PDF članka