Vsebina številke


letnik 24, 2017, št. 2


184
60-67   /   DEBELOST IN ZAPLETI DEBELOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
P. Kotnik

68-73   /   PSIHOLOŠKI VIDIKI DEBELOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
S. Klemenčič

74-81   /   KONZERVATIVNI PRISTOPI K OBRAVNAVI PREKOMERNE PREHRANJENOSTI IN DEBELOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV – PREHRANSKO SVETOVANJE IN PRIPOROČILA ZA TELESNO DEJAVNOST
P. Gros ,  N. Bratina ,  A. Širca Čampa ,  P. Kotnik

82-89   /   NOVEJŠE MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA DEBELOSTI
U. Sever ,  P. Kotnik

90-99   /   KRONIČNE BOLEZNI PREBAVIL PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
K. Medja ,  E. Šmid ,  A. Smajlović ,  D. Havoj ,  A. Lajhar

102-109   /   SODOBNA OBRAVNAVA BOLNIKA S HEMOFILIJO A TEŽKE STOPNJE
B. Faganel Kotnik ,  H. Košir ,  L. Slemenšek

110-123   /   NOVOROJENČEK S PRIROJENO SRČNO NAPAKO
P. Fister ,  J. Gržinić ,  A. Gubanc