Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2017; 24: 82-89


Pregledni članek

NOVEJŠE MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA DEBELOSTI

U. Sever
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

P. Kotnik
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Zdrava prehrana, redna in primerna telesna dejavnost ter vedenjsko-kognitivno zdravljenje so osnovni ukrepi za zdravljenje debelosti, ki pa so žal relativno neučinkoviti. Zdravila, ki delujejo na apetit, prebavo ali presnovo hranil, imajo prav tako relativno omejen učinek na znižanje telesne teže in nesprejemljive neželene učinke, da bi jih redno uporabljali za zdravljenje otrok in mladostnikov. Kirurški in nekirurški bariatrični posegi so učinkovit način zdravljenja izrazito debelih mladostnikov po zaključeni rasti in pubertetnem razvoju. Pomembno načelo sodobne obravnave debelosti je usklajeno delovanje multidisciplinarnega tima, ki ga sestavljajo pediater, kirurg, psiholog, nutricionist, kineziolog in osebje, ki izvaja zdravstveno nego.

Ključne besede: debelost, apetit, prebava, presnova, zdravila, bariatrični poseg.


PDF članka