Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2017; 24: 110-123


Pregledni članek

NOVOROJENČEK S PRIROJENO SRČNO NAPAKO

P. Fister
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Gržinić
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Gubanc
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Prirojene srčne napake (PSN) so najpogostejše prirojene nepravilnosti. Z zgodnjim prepoznavanjem novorojenčkov s kritično PSN bistveno izboljšamo izid zdravljenja in njihovo preživetje. Trije glavni klinični znaki novorojenčkov s PSN so centralna cianoza, tahipneja in zmanjšana perfuzija telesa. S preiskavami poskušamo razlikovati med PSN, pljučno boleznijo in vztrajajočo pljučno hipertenzijo. Opravimo laboratorijske preiskave krvi s plinsko analizo, na vseh štirih udih, izmerimo nasičenost arterijske krvi s kisikom in arterijski krvni tlak, posnamemo elektrokardiogram in rentgensko sliko prsnega koša, pediatrični kardiolog pa z ultrazvočno preiskavo srca dokončno postavi diagnozo PSN. Pri zdravljenju novorojenčka s PSN vzdržujemo dihalno pot, dihanje in krvni obtok ter skrbimo za primerno vrednost arterijskega krvnega tlaka in nasičenost arterijske krvi s kisikom, da sta sistemski in pljučni krvni obtok uravnotežena. Zdravstvena nega novorojenčka s PSN je intenzivna in kompleksna ter kot taka zahteva multidisciplinarno obravnavo, pri kateri sodelujejo zdravnik, medicinska sestra, dietetik, fizioterapevt in psiholog. Obravnava novorojenčka s PSN zahteva celovit in individualen pristop zdravstvenega in negovalnega tima. Če ima novorojenček od Botallovega odvoda odvisno PSN, vzpostavimo krvni obtok z odprtjem Botallovega voda s pomočjo prostaglandina E1 (PGE-1). Medicinska sestra, ki skrbi za novorojenčka, zdravljenega s PGE-1, mora natančno in pogosto opazovati otrokovo vedenje ter meriti življenjske znake, da lahko dovolj zgodaj opazimo neželene učinke zdravljenja.

Ključne besede: prirojena srčna napaka, presejanje, pulzna oksimetrija, cianoza, dihalna stiska, zdravljenje, zdravstvena nega, prostaglandin E1.


PDF članka