Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2017; 24: 68-73


Pregledni članek

PSIHOLOŠKI VIDIKI DEBELOSTI PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

S. Klemenčič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Debelost je pri otrocih in mladostnikih preko različnih mehanizmov povezana s slabšo kakovostjo življenja, depresivnim razpoloženjem, anksioznostjo, nižjo samopodobo, stigmatizacijo, slabšo kakovostjo odnosov z vrstniki ter v določeni meri tudi s kognitivnim razvojem in motnjami hranjenja. Povezanost med omenjenimi težavami in debelostjo je vzajemna. Prekomerna telesna teža namreč prispeva k razvoju duševnih težav, medtem ko tudi duševne težave prispevajo k vzdrževanju debelosti. Vse več je dokazov, da imajo debeli otroci težave v procesih samoregulacije, ki so pogosto vzrok pridruženih vedenjskih težav ter motenj hiperaktivnosti in pozornosti. Pri razvoju debelosti igrajo pomembno vlogo tudi otrokova družina, širše družbeno okolje in vzgojni slog staršev.

Ključne besede: debelost, čustvene težave, vedenjske težave, samoregulacija, vzgojni slogi.


PDF članka