Vsebina številke


letnik 20, 2013, št. 3


261
165-176   /   KAJ POGOJUJE VISOKO STOPNJO HOSPITALIZACIJ OTROK V SLOVENIJI IN UKREPI, S KATERIMI BI JO LAHKO ZNIŽALI - IZSLEDKI KOMISIJE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE REPUBLIKE SLOVENIJE
P. Kornhauser, M. Seher Zupančič

177-183   /   NUJNI UKREPI PRI NOVOROJENČKU S SUMOM NA SRČNO NAPAKO, ODVISNO OD BOTALLOVEGA VODA – PRIKAZ KLINIČNE UPORABE NOVIH SMERNIC
A. Prislan, M. Grošelj Grenc

184-189   /   PRVI PRIMER SEPTIČNEGA ARTRITISA, POVZROČENEGA Z BAKTERIJO KINGELLA KINGAE PRI OTROKU V SLOVENIJI: BI MORALI SPREMENITI DIAGNOSTIKO?
M. Žnidaršič Eržen, M. Müller Premru, M. Pokorn

190-197   /   ALSTRÖMOV SINDROM – PREGLED LITERATURE S PRIKAZOM PRIMERA
L. Školnik, B. Kosmač, S. Vesel, P. Kotnik

198.206   /   SINDROM LEOPARD – pregled literature s prikazom primera
A. Kotnik Pirš, S. Vesel, M. Žerjav Tanšek, P. Kotnik