Vsebina številke


letnik 20, 2013, št. 3


120
165-176   /   KAJ POGOJUJE VISOKO STOPNJO HOSPITALIZACIJ OTROK V SLOVENIJI IN UKREPI, S KATERIMI BI JO LAHKO ZNIŽALI - IZSLEDKI KOMISIJE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE REPUBLIKE SLOVENIJE
P. Kornhauser ,  M. Seher Zupančič

177-183   /   NUJNI UKREPI PRI NOVOROJENČKU S SUMOM NA SRČNO NAPAKO, ODVISNO OD BOTALLOVEGA VODA – PRIKAZ KLINIČNE UPORABE NOVIH SMERNIC
A. Prislan ,  M. Grošelj Grenc

184-189   /   PRVI PRIMER SEPTIČNEGA ARTRITISA, POVZROČENEGA Z BAKTERIJO KINGELLA KINGAE PRI OTROKU V SLOVENIJI: BI MORALI SPREMENITI DIAGNOSTIKO?
M. Žnidaršič Eržen ,  M. Müller Premru ,  M. Pokorn

190-197   /   ALSTRÖMOV SINDROM – PREGLED LITERATURE S PRIKAZOM PRIMERA
L. Školnik ,  B. Kosmač ,  S. Vesel ,  P. Kotnik

198.206   /   SINDROM LEOPARD – pregled literature s prikazom primera
A. Kotnik Pirš ,  S. Vesel ,  M. Žerjav Tanšek ,  P. Kotnik