Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 177-183


Pregledni članek

NUJNI UKREPI PRI NOVOROJENČKU S SUMOM NA SRČNO NAPAKO, ODVISNO OD BOTALLOVEGA VODA – PRIKAZ KLINIČNE UPORABE NOVIH SMERNIC

A. Prislan
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Grošelj Grenc
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V začetku leta 2012 so izšle nove slovenske smernice za obravnavo novorojenčkov s sumom na srčno napako, odvisno od Botallovega voda (angl. duct dependent congenital heart disease, DDCHD), ki potrebujejo zdra-vljenje s prostaglandinom E1 (PGE1) (1). V prispevku prikazujemo klinični primer novorojenčka s sumom na DDCHD in naše ukrepanje, ki je tudi v skladu z novimi smernicami. Na kratko predstavljamo srčne napake, pri katerih je potrebno zdravljenje s PGE1. Na koncu razpravljamo tudi o glavnih novostih zdravljenja s PGE1 in neželenih učinkih, ki se lahko ob tem pojavijo.

Ključne besede: prirojene srčne napake, novorojenček, prostaglandin E1, transpozicija velikih žil.


PDF članka