Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 165-176


Pregledni članek

KAJ POGOJUJE VISOKO STOPNJO HOSPITALIZACIJ OTROK V SLOVENIJI IN UKREPI, S KATERIMI BI JO LAHKO ZNIŽALI - IZSLEDKI KOMISIJE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE REPUBLIKE SLOVENIJE

P. Kornhauser
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana, Slovenija

M. Seher Zupančič
Dispanzer za predšolske otroke, Zdravstveni dom Velenje, Velenje, Slovenija; Združenje za pediatrijo SZD, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Kazalniki bolnišničnega zdravljenja otrok zadnjih 40 let v Sloveniji so zelo ugodni. Vendar pa so bili podatki v poročilu Svetovne zdravstvene organizacije o stopnji hospitalizacij otrok v Sloveniji za nas pravo presenečenje, saj naj bi bila stopnja hospitalizacij otrok pri nas v primerjavi z drugimi evropskimi državami visoka, delež dnevnih obravnav med vsemi bolnišničnimi obravnavami pri otrocih pa zelo majhen. Delovna skupina za strategijo znižanja stopnje hospitalizacij otrok v Sloveniji, ki jo je imenoval Minister za zdravje, si je zadala nalogo, da razišče vzroke in predlaga ukrepe za izboljšanje omenjenega stanja. V prispevku prikazujemo povzetke odgovorov predstojnikov otroških oddelkov v splošnih bolnišnicah na vprašalnik o postopkih sprejema otrok na zdravljenje na njihove oddelke in o vzročnih dejavnikih. Podajamo tudi razmišljanje primarnega pediatra o dejavnikih, ki vplivajo na napotitev otroka na zdravljenje v bolnišnico. Ugotavljamo, da podatki o hospitalizacijah otrok zaradi različne metodologije zajemanja podatkov niso primerljivi z drugimi državami, se pa strinjamo, da bi bilo potrebno stopnjo hospitalizacij otrok v Sloveniji zmanjšati. Predlagamo ukrepe, ki bi pomagali zmanjšati stopnjo hospitalizacij otrok in povečati število obravnav v »dnevni bolnišnici«.

Ključne besede: hospitalizacija, otroci.


PDF članka