Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 184-189


Prikaz primera

PRVI PRIMER SEPTIČNEGA ARTRITISA, POVZROČENEGA Z BAKTERIJO KINGELLA KINGAE PRI OTROKU V SLOVENIJI: BI MORALI SPREMENITI DIAGNOSTIKO?

M. Žnidaršič Eržen
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Müller Premru
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenija

M. Pokorn
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Kingella kingae je pri majhnih otrocih eden najpogostejših povzročiteljev okužb kosti in sklepov. Okužbo z omenjeno bakterijo pogosteje dokažemo, če punktat sklepne tekočine inokuliramo v hemokulturno stekleničko, dodatno pa diagnostični izplen izboljšamo z molekularnimi metodami. V prispevku predstavljamo primer 20-mesečnega dečka, pri katerem smo prvič pri nas dokazali septični artritis kolena, povzročen z bakterijo K. kingae. Bakterija je pogosto odporna na antibiotike, ki jih izkustveno uporabljamo za zdravljenje okužb kosti in sklepov.

Ključne besede: septični artritis, diagnosticiranje, zdravljenje, otrok.


PDF članka