Vsebina številke


letnik 28, 2021, št. 3


244
123-129   /   ENDOSKOPSKA GASTROSTOMA PRI OTROCIH: PODATKI S PEDIATRIČNE KLINIKE V LJUBLJANI
Tjaša Žagar ,  Matjaž Homan ,  Nataša Podlogar

130-137   /   NACIONALNA PRIPOROČILA ZA ANTIKOAGULACIJSKO TROMBOPROFILAKSO OTROK IN MLADOSTNIKOV Z OKUŽBO SARS-COV-2
Barbara Faganel Kotnik ,  Alenka Trampuš Bakija ,  Tadej Avčin ,  Lidija Kitanovski

138-146   /   PRIPOROČILA ZA ZDRAVLJENJE AKEN, POVZETA PO NAJNOVEJŠIH MEDNARODNIH SMERNICAH
Manca Valjavec ,  Mateja Starbek Zorko

147-153   /   OSTEOPENIJA NEDONOŠENČKA
Nina Majoranc ,  Aneta Soltirovska Šalamon

154-158   /   NEALKOHOLNI STEATOHEPATITIS PRI OTROKU − PRAKTIČNI PRISTOP S PREDSTAVITVIJO PRIMERA
Ana Šinkovec ,  Milanka Živanović ,  Martin Thaler ,  Jernej Brecelj

159-164   /   ATELEKTAZA KOT ZAPLET AKUTNEGA BRONHIOLITISA PRI NOVOROJENČKU
Anja Korošec ,  Jana Lozar Krivec ,  Mojca Grošelj Grenc