Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 154-158

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-3-05

113
- PDF članka
Pregledni znanstveni članek

NEALKOHOLNI STEATOHEPATITIS PRI OTROKU − PRAKTIČNI PRISTOP S PREDSTAVITVIJO PRIMERA

Ana Šinkovec
Ambulanta Polhek, Polhov Gradec, Slovenija

Milanka Živanović
Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Martin Thaler
Služba za radiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Jernej Brecelj
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Nealkoholna maščobna spremenjenost jeter pri otrocih je kronična bolezen jeter, ki nastane zaradi kopičenja maščob v jetrih. Tesno je povezana z debelostjo in nekaterimi drugimi dejavniki tveganja. Njena pogostost se v razvitem svetu v zadnjih letih strmo povečuje, predvsem na račun naraščajočega števila otrok z debelostjo. Večinoma ne povzroča težav in jo naključno odkrijemo v sklopu diagnosticiranja drugih bolezni ali ob sistematskih pregledih. Če bolezen spremljajo tudi znaki vnetja jeter, govorimo o nealkoholnem steatohepatitisu, ki lahko vodi v cirozo jeter in končno jetrno odpoved. Pri začetnem diagnosticiranju uporabljamo neinvazivne metode (krvne preiskave, ultrazvočno preiskavo), dokončno diagnozo pa v nekaterih primerih postavimo z jetrno biopsijo. Ob tem moramo izključiti druge bolezni jeter in druge vzroke zamaščenosti jeter. O načinu in pogo-stosti sledenja otrok z nealkoholno maščobno spremenjenostjo jeter se odločamo glede na prisotnost dejavnikov tveganja in stopnjo jetrnih sprememb. Pri zdravljenju je najbolj pomembna sprememba življenjskega sloga z zmanjšanjem telesne mase in dejavnikov tveganja ter povečanjem telesne dejavnosti. Zdravljenja z zdravili ali s prehranskimi dodatki zaradi pomanjkanja dokazov zaenkrat ne priporočamo. Praktični pristop k otroku z maščobno spremenjenimi jetri prikazujemo s predstavitvijo kliničnega primera.

Ključne besede: otrok, nealkoholni steatohepatitis, nealko-holna maščobna spremenjenost jeter, priporočila