Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 159-164

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-3-06

166
- PDF članka
Raziskovalni članek

ATELEKTAZA KOT ZAPLET AKUTNEGA BRONHIOLITISA PRI NOVOROJENČKU

Anja Korošec
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Jana Lozar Krivec
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Mojca Grošelj Grenc
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišča. Akutni bronhiolitis je eden glavnih vzrokov za hospitalizacijo otrok, mlajših od dveh let. Atelektaza, neujemanje ventilacije s perfuzijo in bakterijske superinfekcije so zapleti, ki zahtevajo neinvazivno ali invazivno predihavanje. Opredeliti smo želeli dejavnike, ki vplivali na pojavnost atelektaze pri novorojenčkih z akutnim bronhiolitisom. Bolniki in metode. V retrospektivno kohortno analizo smo vključili novorojenčke z akutnim bronhiolitisom, ki so bili od oktobra 2017 do marca 2018 hospitalizirani na Kliničnem oddelku za neonatologijo UKC Ljubljana. Razdelili smo jih v dve skupini: s pridruženo atelektazo ali brez. Skupini smo primerjali glede na anamnestične, klinične in laboratorijske dejavnike. Rezultati. Zdravili smo 29 novorojenčkov z akutnim bronhiolitisom, 8 s pridruženo atelektazo. Novorojenčki s pridruženo atelektazo so dlje potrebovali dodatek kisika v vdihanem zraku (p = 0,01) in so bili večkrat neinvazivno in invazivno predihavani (p = 0,017). Večkrat so bili zdravljeni z antibiotiki (p = 0,004) in imeli radiološke znake pljučnice (p = 0,008). Skupini se nista razlikovali v deležu nedono-šenosti, okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), porodni teži in spolu. Zaključki. Novorojenčki z bronhiolitisom in atelektazo so imeli pogosteje bakterijsko superinfekcijo in pljučnico.

Ključne besede: akutni bronhiolitis, atelektaza, novorojenček, dejavnik tveganja