Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 130-137

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-3-02

106
- PDF članka
Pregledni znanstveni članek

NACIONALNA PRIPOROČILA ZA ANTIKOAGULACIJSKO TROMBOPROFILAKSO OTROK IN MLADOSTNIKOV Z OKUŽBO SARS-COV-2

Barbara Faganel Kotnik
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Alenka Trampuš Bakija
Klinični inštitut za specialno laboratorijsko diagnostiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Tadej Avčin
Klinični oddelek za otroško alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana in Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenija

Lidija Kitanovski
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Akutno okužbo s SARS-CoV-2 lahko zaradi aktivacije koagu-lacijske poti spremljajo hiperkoagulabilno stanje s trombemboličnimi dogodki (TED), z okužbo s SARS-CoV-2 povezana koagulopatija in diseminirana intravaskularna koagulacija. Dva do šest tednov po preboleli okužbi se pri otrocih lahko razvije večsistemski vnetni odziv, pri katerem je tveganje TED ponovno povečano zaradi vsesplošne poškodbe žilnega endotela ter delovanja številnih koagulacijskih in vnetnih dejavnikov. Predstavljamo nacionalna priporočila za farmakološko antikoagulacijsko tromboprofilakso otrok in mladostnikov z okužbo s SARS-CoV-2, ki se zdravijo ambulantno, v bolnišnici ali v enoti intenzivne terapije. Ločeno smo opredelili obravnavo otrok in mladostnikov s prirojeno motnjo strjevanja krvi, znano prirojeno trombofilijo in vstavljenim centralnim venskim katetrom.

Ključne besede: SARS-CoV-2, antikoagulantna profilaksa, otroci