Vsebina številke


letnik 24, 2017, št. 4


163
204-210   /   ZNAČILNOSTI, ZAPLETI IN BOLEZNI DVOJČKOV
S. Sitar Golob ,  G. Nosan

211-218   /   GASTROINTESTINALNI ZAPLETI PRI MOTNJAH HRANJENJA
K. Vidmar ,  M. Anderluh ,  T. Kamhi Trop

219-229   /   DISLIPIDEMIJA PRI DEBELIH OTROCIH
E. Jovanovski ,  H. Krek ,  U. Grošelj ,  P. Kotnik

230-237   /   ETIČNE DILEME V ZVEZI Z UPORABO KOMERCIALNIH GENETSKIH TESTOV
M. Oražem ,  U. Grošelj

238-243   /   POLANDOV SINDROM – PRIKAZ PRIMERA
K. Esih ,  J. Drobež ,  S. Bertok