Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2017; 24: 219-229


Pregledni članek

DISLIPIDEMIJA PRI DEBELIH OTROCIH

E. Jovanovski
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

H. Krek
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

U. Grošelj
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Slovenija

P. Kotnik
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Debelost pri otrocih je pomemben dejavnik tveganja srčno-žilnih bolezni in zato pereč javnozdravstveni problem. Dislipidemija v otroštvu je neodvisen dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni, pri čemer je pogosto prisotna tudi v kombinaciji z debelostjo. V preglednem prispevku prikazujemo značilnosti dislipidemije pri debelih otrocih, opredeljujemo patofiziološke mehanizme, povezane z razvojem dislipidemije pri debelih otrocih, in orišemo sodobno zdravljenje debelih otrok z dislipidemijo.

Ključne besede: debelost pri otrocih, dislipidemija, lipoprotein, neodzivnost na inzulin, nealkoholni steatohepatitis, srčno-žilna bolezen.


PDF članka